Psalm 83, 6

Ps 83, 6:

"Bo naradzają się jednomyślnie przeciw Tobie zawierają przymierze"

Podobne