Psalm 83, 9

Psalm 83, 9 :

"Także Asyria połączyła się z nimi.

Stali się ramieniem dla synów Lota. Sela"

Podobne