Psalm 83, 11

Psalm 83, 11:

"Zostali zniszczeni w Endor, stali się nawozem dla ziemi."

Podobne