Psalm 83, 12

Psalm 83, 12:

"Postąp z ich książętami jak z Orebem i jak z Zeebem,

i jak z Zebachem, i jak z Salmunną, z wszystkimi ich przywódcami"

Podobne