Księga Joela 1,1-4

Księga Joela 1,1-4

1 Słowo Pana, które skierował do Joela, syna Petuela: 

2 Słuchajcie tego, starcy, i nakłońcie uszy, wszyscy mieszkańcy kraju; czy stało się to za dni waszych lub za dni waszych przodków? 

3 Powiedzcie to synom waszym, a synowie wasi niech powiedzą swoim synom, a synowie ich następnym pokoleniom. 

4 Co pozostało po gazam, zjadł arbe, a co pozostało po arbe, zjadł jelek, a co pozostało po jelek, zjadł chasil.

Podobne