BiblistaWykładyMonografyGłupi ateista. Egzegeza Ps 14 i 53

Głupi ateista. Egzegeza Ps 14 i 53

UPJPII - II semestr - 2014/2015, czw. 9.45-11.15, ul. Bernardyńska 3, s. 203

 

Wykładowca:                    Ks. dr Wojciech Węgrzyniak

Tytuł:                                 Głupi ateista. Egzegeza Psalmu 14 i 53

Studenci:                           Studia lic. – dokt.            

ECTS                                  2 (50-60 godz pracy)

 

Wykład ten jest prezentacją badań nad Ps 14 i 53 przeprowadzonych w Studium Biblicum Franciscanum w  Jerozolimie w latach 2006-2009 i uwieńczonych doktoratem z nauk biblijnych i archeologii. To jedyny temat, na którym prowadzący zna się w stopniu zadowalającym.

 

Data

Temat szczegółowy

19.02

I. TEKST, KTÓRY JEST

Tekst hebrajski

26.02

Wersje antyczne

5.03

Sympozjum

12.03

Przekłady współczesne

Próby rekonstrukcji tekstu

19.03

II. TEKST, KTÓRY MÓWI

Analiza gramatyczna

26.03

Kompozycja

9.04

Analiza semantyczna – Ps 14,1

16.04

Analiza semantyczna – Ps 14,2-3

23.04

Analiza semantyczna – Ps 14,4-5

30.04

Analiza semantyczna – Ps 14,6-7

7.05

Analiza semantyczna – Ps 53

14.05

Ps 14 i 53 w kontekście Psałterza

Sitz im Leben

Gatunek literacki

21.05

III. TEKST, O KTÓRYM SIĘ MÓWI

Ps 14 w Rz 3,10-18

Interpretacja Ps 14 i 53 w historii egzegezy

28.05

IV. TEKST, O KTÓRYM POWINNO SIĘ MÓWIĆ

Aktualizacja Ps 14 i 53

Pomoce: 

W. Borowski, Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny, Kraków 1983.

Augustyn, Objaśnienia Psalmów, Warszawa 1986.
S. Łach, Księga Psalmów (PŚST VII/2), Poznań 1990.

W. Węgrzyniak, Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53, Lublin 2014. - zobacz

 

 

Egzamin ustny:

Znajomość powyższej literatury (bez ostatniej pozycji) w zakresie dotyczącym Ps 14 i 53 oraz:

a) 1-2 nieobecności - znajomość 3 wybranych wykładów

b) 3-6 nieobecności - znajomość 7 wybranych wykładów

c) 7 nieobecności i więcej - znajomość wszystkich wykładów