KsiądzKazaniaRok BCo jest w tobie, wodo chrztu?

Co jest w tobie, wodo chrztu?

Chrzest Pański

Kolegiata św. Anny, 11.01.2015

Podobne