KsiądzKazaniaRok BSłowo - ciało myśli

Słowo - ciało myśli

4 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 1.02.2015

Podobne