KsiądzKazaniaRok BNieustanne zsyłanie Ducha

Nieustanne zsyłanie Ducha

Zesłanie Ducha Świętego

Kolegiata św. Anny, 20.05.2018

Podobne