KsiądzKazaniaRok BTrzeba myśleć

Trzeba myśleć

24 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 16.09.2018

Podobne