KsiądzKazaniaRok BMimo wszystko

Mimo wszystko

5 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 7.02.2021

Podobne