KsiądzKazaniaRok BKażdy ma coś do dania

Każdy ma coś do dania

32 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 7.11.2021

Podobne