KsiądzKazaniaRok CDorastanie do miłosierdzia

Dorastanie do miłosierdzia

24 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 11.09.2022

Podobne