KsiądzKazaniaRok BPokora Niedzieli Chrztu Pańskiego

Pokora Niedzieli Chrztu Pańskiego

Chrzest Pański

Kolegiata św. Anny, 8.01.2012

Podobne