KsiądzKazaniaRok BCzy Bóg nas jeszcze kocha?

Czy Bóg nas jeszcze kocha?

4 Niedziela Wielkiego Postu

Kolegiata św. Anny, 18.03.2012

Podobne