Menu Zamknij

Kręgi Biblijne 2011/2012 – info

 

Rok I. Kręgi Biblijne „Najtrudniejsze przypowieści Jezusa”

Tematy poszczególnych spotkań

 

 

 

1. O chwaście (Mt 13,24-30. 36-43).

2. O robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16).

3. O uczcie królewskiej (Mt 22,1-14). Por. także Łk 14,16-24.

4. O pannach mądrych i głupich (Mt 25,1-13).

5. O mierze, lampie, zasiewie i ziarnku gorczycy (Mk 4,21-32).
       Por. także Mt 5,15; 7,2; 13,12.31-32; Łk 8,16-18; 11,33; 13,18-19.

6. O miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25-37).

7. O synu marnotrawnym (Łk 15,11-32).

8. O obrotnym rządcy (Łk 16,1-8).

Opublikowano w Kręgi Biblijne