Menu Zamknij

Kręgi Biblijne u Anny – rok 2012/13 – info

 

Kręgi Biblijne u św. Anny, rok II, 2012/2013

„Uzdrowienia Jezusa”

 

Tematy spotkań
Czcionką pogrubioną zaznaczono teksty analizowane.  Pozostałe teksty w nawiasie do konsultacji

 

X 2012 – Paralityk z Kafarnaum  (Mk 2,1-12; Mt 9,1-8; Łk 5,17-26)

XI 2012 – Młodzieniec z Nain (Łk 7,11-17)

XII 2012  – Syn dworzanina (J 4,46-54; Mt 8,15-13; Łk 7,1-10)

I 2013 – Opętany z Gerazy (Mk 5,1-20; Mt 8,28-34; Łk 8,26-39)

II 2013  – Córka kobiety kananejskiej (Mk 7,24-30; Mt 15,21-28)

III 2013  – Głuchoniemy z Dekapolu (Mk 7,31-37)

IV 2013 – Kobieta cierpiąca na krwotok (Łk 8,43-48; Mt 9.20-22; Mk 5,24-34)

V 2013  – Niewidomy pod Jerychem (Mk 10,46-52; Mt 20,29-34; Łk 18,35-43)

VI 2013  – Dziesięciu trędowatych (Łk 17,11-19)

 

Opublikowano w Kręgi Biblijne