Menu Zamknij

Nowa Wspólnota u św. Anny

Już od paru lat dojrzewa idea zawiązania nowej Wspólnoty u św. Anny. Rozpoczęłaby ona swoje istnienie w październiku 2016.

 

1. Spotkania całej wspólnoty będą odbywały się 1 raz w miesiącu – zasadniczo w drugi piątek miesiąca (będzie podana rozpiska na cały rok). Struktura spotkań:

19.30 – Msza św. z kazaniem

20.15 (po Mszy) – Adoracja i uwielbienie

21.00 – Kawa i ciastko [przygotowane przez tych członków wspólnoty, którzy w danym miesiącu obchodzą imieniny]

21.30 – Konferencja formacyjna – wspólnota będzie formować się w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego (ok. 6-7 lat). Potem zobaczymy.

22.00 – Pytania do konferencji

22.30 – Zakończenie

 

2. Spotkania  w grupach – 1 raz w miesiącu – termin do ustalenia w poszczególnych grupach, spotkanie możliwe w parafii św. Anny, w swoich domach albo w innych miejscach. Podział na grupy dowolny, ludzie mogą się sami dobrać w grupy kilkuosobowe albo będziemy dzielić na grupy na pierwszym spotkaniu. Na grupie rozmowa dotyczyć będzie tego fragmentu Katechizmu, który należy przeczytać w danym miesiącu. Rozpiska omawianego materiału zostanie podana na spotkaniu wspólnym. Katechizm będzie punktem wyjścia. Natomiast będziemy bardziej koncentrować się na zagadnieniach poruszanych przez KKK niż tylko na jego treści.

 

3. Wyjazd na weekend 2 razy do roku (sob/ndz) – podobny do organizowanych Przewietrzeń Duchowych (zob. na stronie).

 

4. Praca indywidualna – według zaleceń podawanych przez Księdza na comiesięcznych spotkaniach (sugestie zadań, lektury, itp.).

 

5. Członkowie Wspólnoty mogą (nie muszą) również przychodzić na środowe spotkania Kręgu Biblijnego – 1x w miesiącu. Na Kręgach Biblijnych będziemy czytać Ewangelię wg św. Marka (zejdzie 6-8 lat). Stąd materiał nie będzie się pokrywał, ale może być dobrą, komplementarną drogą rozwoju.

 

6. Wiek – zasadniczo dolną granicą jest matura (czy pełnoletność), górnej nie ma.

 

7. Zasadniczymi cechami/celami wspólnoty byłyby:

a) wspólna modlitwa

b) staranne uczestnictwo w Liturgii eucharystycznej

c) formacja nastawiona na pogłębianie najważniejszych i w miarę wszystkich elementów wiary, z uwzględnieniem elementu apologetycznego – nauczenia umiejętnego rozmawiania o wierze i argumentowania wiary

d) w dalszej perspektywie wzajemna pomoc członków Wspólnoty i otwarcie na działalność na zewnątrz wspólnoty

e) katolickość – czyli nie wymaganie niczego więcej niż wymaga Ewangelia i Kościół Katolicki (np. abstynencja, dziesięcina, itp.)

f) wolność – każdy punkt struktury wspólnoty będzie nieobowiązkowy a stopień zaangażowania będzie podejmował każdy sam w zależności od osobistych możliwości.

 

8. Generalnie chciałbym zaproponować wspólne wzrastanie w wierze, tworzenie wspólnoty, w której nie będziemy anonimową cząstką Kościoła. Duch wspólnoty, wizja Kościoła i człowieka, będą zasadniczo takie jakie ma ks. Wojciech Węgrzyniak. Stąd akcent będzie położony na miłość, prawdę i wolność – na Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela.

 

9. W celu rozeznania potrzeb i możliwości, jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę się pomodlić i wysłać maila na adres wojciech.wegrzyniak@gmail.com podając:

a) imię i nazwisko

b) wiek

c) czy widzi się jako uczestnik bez zobowiązań lub czy mógłby podjąć się posługi:

– uczestnika chóru/scholi – śpiew na Mszy św. i uwielbieniu [pewno byłyby dodatkowe próby chociaż 1x w miesiącu]

– grającego na instrumencie (jakim) – gra na Mszy św. i uwielbieniu

– lektora

– ministranta

– pomoc w organizacji wyjazdów weekendowych

d) ewentualne sugestie i propozycje.

 

10. Proszę o modlitwę, by było tylko tak, jak chce Duch Święty.

Opublikowano w Wspólnota 120