KsiądzKazaniaRok AMiędzy przedsiębiorczością a ubóstwem

Między przedsiębiorczością a ubóstwem

33 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 19.11.2017

Podobne