KsiądzKazaniaRok AMiędzy chęcią a rozumem

Między chęcią a rozumem

6 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 16.02.2020

Podobne