Słowo na koniec

"Jemy Biblię codziennie"

Słowo na zakończenie wspólnego czytania Pisma Świętego od 1.01.2018 do 20.08.2021 w ramach akcji: "Jemy Biblię codziennie".

Kolegiata św. Anny, 28.08.2021