KsiądzKazaniaRok AO złu - spojrzenie dwóch płaszczyzn

O złu - spojrzenie dwóch płaszczyzn

16 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 17.07.2011

Podobne