KsiądzKazaniaRok C7 myśli o cudzoziemcach

7 myśli o cudzoziemcach

7 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny,  2.06.2013

Podobne