KsiądzKazaniaRok CKilka myśli o grzechu

Kilka myśli o grzechu

11 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny,  16.06.2013

Podobne