KsiądzKazaniaRok CKilka myśli bez żadnego związku

Kilka myśli bez żadnego związku

12 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny,  23.06.2013

Podobne