Pasyjne

Kazania wygłoszone na Gorzkich Żalach w Kwaczale (1998)

1. Czy można żyć bez Chrystusa? Przygotowanie do krzyża (Mt 16, 21–23)

2. Czy Bóg istnieje naprawdę? Krzyż wiary (Mt 26, 36–46)

3. Dlaczego rzuciła na mnie takie oszczerstwo? Cierpienie dobrego imienia (Mt 26, 57–67)

4. Nie umiem żyć w samotności Cierpienie samotności (Mt 26, 69-75; 27, 3-10.15-26)

5. Nie zniosę kalectwa mojego dziecka Krzyż kalectwa fizycznego i śmierci. Podsumowanie (Mt 27, 24-31.45-50)