Stanowe

Kazania dla dzieci, młodzieży, rodziców i o kapłaństwie

Credo w różańcu kleryka Nabożeństwo różańcowe

Droga do pastwiska prawdziwego życia 4 Niedziela wielkanocna, rok A - Niedziela powołań

Jak spotkać Boga? 33 Niedziela zwykła rok A - Niedziela powołań

Kapłan a moje trwanie w Chrystusie 4 Niedziela wielkanocna, rok B - Niedziela powołań

Każdy z nas jest ubogą wdową 32 Niedziela zwykła, rok B - Niedziela powołań

Niedziela młodzieży Kazanie dialogowane z młodzieżą

Spotkać Jezusa Misje - Nauka wstępna dla młodzieży

Kocham Cię! Rekolekcje ewangelizacyjne – nauka wstępna

Trzy pytania młodego człowieka Triduum na św. Stanisława Kostkę - do młodzieży (dialogowane)

Aby robak nie zżarł serduszka 24 Niedziela zwykła, rok A - do dzieci

Być upartym w dążeniu do określonego celu Triduum na św. Stanisława Kostkę – do dzieci (z inscenizacją)

Synu! Czemuś nam to uczynił? Triduum na św. Stanisława Kostkę – do rodziców