KsiążkiSaul, Uriasz Chetyta i Maria Magdalena, Civitas Christiana, 2010

Saul, Uriasz Chetyta i Maria Magdalena, Civitas Christiana, 2010

czyli zamyślenia nad sobą, społeczeństwem i Bogiem

Materiały z konferencji wygłoszonych podczas III ogólnopolskich adwentowych dni skupienia w Krakowie - Łagiewnikach.