Publikacje

1. Monografie

- Psalm 83. Teksty - egzegeza - konteksty, (Studia Biblica Lublinensia XIX), wyd. KUL, Lublin 2019, ss. 382 - zobacz

Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (Studia Biblica Lublinensia X), wyd. KUL, Lublin 2014, ss. 394. - zobacz

- Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (Pars dissertationis), wyd. Franciscan Press, Jerusalem 2010, ss. 136.

 

2. Artykuły
- "The Imprecatory Psalms in the Liturgy of the Hours after the Second Vatican Council: Reform, Reception and the Current State of the Debate",  Verbum Vitae 40/4 (2022), s. 1075-1096, zob.

- "Dzieciństwo w Biblii - dwie strony medalu", w: Wykorzystywanie seksualne osób małoletnich. Ujęcie interdycysplinarne. Cz. 2, red. M. Cholewa - P. Studnicki, Kraków 2021, Wydawnictwo Scriptum, s. 11-36.

- "Unreasonable atheism? The case of ‎נָבָל (Ps 14 and 53)", Liber Annus 69 (2019), s. 121-133. - zob.

- "Przeszkody w życiu i misji proroka", w: Idźcie i głoście nowe życie w Chrystusie,  red. Z. Grochowski - J. Kręcidło - W. Linke, Warszawa 2019,  Wydawnictwo  Naukowe UKSW, s. 35-48.

- "Gniew człowieka przyniesie Ci chwałę" (Ps 76,11), Verbum Vitae 34 (2018), s. 67-85 - zobacz

- עֵדוּת לְיִשְׂרָאֵל (Ps 122,4) – „świadectwo” czy „prawo" (dla) Izraela?, Biblica et Patristica Thoruniensia 10 (2017), s. 549-565 - zobacz

„Problemy tekstualne, egzegetyczne i translatorskie So 3,18”, Collectanea Theologica 87/ 4 (2017), s. 91-107 - zobacz

- „Między pozorem a prawdą – ekonomia w Księdze Amosa”, Collectanea Theologica 85/4 (2015), s. 87-104 - zobacz

- "Trzy intrygujące aspekty świadectwa w Psalmach",  Verbum Vitae 28 (2015), s 51-82. - zobacz

- Review of Lowell K. Handy, ed., Psalm 29 through Time and Tradition, Review of Biblical Literature 06/2015 - zobacz

- "Niesprawiedliwy Bóg w Psalmach?", Verbum Vitae 26 (2014), s. 15-32 - zobacz

- "Głupota niewiary", w: Od wiary Abrahama do wiary Kościoła , red. M. Kowalski, (Analecta Biblica Lublinensia XI), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 239-252.

-  "Creatio continua w psalmach", w: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. 6. Bóg Stwórca, red. A, Paciorek et al., Tarnów 2014, s. 97-108.

- "Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym", w: Sobór Watykański II. Złoty Jubileusz, red. M. Cholewa - S. Drzyżdżyk - M. Gilski, Kraków 2013, s. 57-72.

- "Starotestamentowe życie nienarodzonych", w: Polonia Sacra 32 (2013), s. 17-34. - zobacz

- "Architektura domu zwanego Kościołem", w: Kościół domem i szkołą komunii (Dni duchowości 7), Katowice 2013, s. 23-38.

- "Why is an Atheist a Fool? The Concept of Wisdom in Psalm 14”, w: Isteni Bölcsesség, Emberi Tapasztalat. 23. Nemzetközi Biblikus Konferencia a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán 2011. szeptember 08-10, ed. B. György, Szeged 2012, s. 367-373.

- "Kapłani a wstrzemięźliwość seksualna w Starym Testamencie", w: Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, red. H. Sławiński, Kraków 2012, s. 67-76.

- "Krzyk trzynastego psalmisty", Sympozjum 22 (2012), s. 25-36.

- "Wyzwania współczesnej biblistyki na przykładzie Psalmów 14 i 53", w: Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 9, Warszawa 2012, s. 434-445.

- "Prawda (alētheia) w Liście Prezbitera do umiłowanej Pani (2 J)", w: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. 4. Prawda was wyzwoli, red. A, Paciorek et al., Tarnów 2012, s. 127-137.

- „Granica miłości i nienawiści w Psalmach”, Życie Duchowe 65 (2011), s. 22-29.

- "Kto was dotyka, dotyka źrenicy jego oka" (Za 2,12), Communio 31 (2011) z. 3 (175), s. 95-108.

- "La problematica temporale dei verbi nei Salmi 14 e 53", w: Ἐν πάσῃ γραμματικῇ καὶ σοφίᾳ. En pāsē grammatikē kai sophiā. Saggi di linguistica ebraica in onore di Alviero Niccacci, ed. G. Geiger, Jerusalem 2011, s. 381-393.

- „Aksjologiczne odczytanie Dekalogu”, Zeszyty Naukowe KUL 53 (2010) s. 25-38; także w: M.S. Wróbel (red.), Biblia a moralność. Dar życia - dar przymierza - odpowiedź człowieka, Lublin 2011, s. 59-71.

- „Miłosierdzie międzyludzkie w Starym Testamencie”, w: Szkoła miłosierdzia św. Faustyny i Jana Pawła II, red. F. Ślusarczyk, wyd. Misericordia, Kraków 2008, s. 95-111.

 

Monografię jak i niektóre artykuły można pobrać w formacie PDF ze strony:    https://upjp2.academia.edu/WojciechW%C4%99grzyniak

 

3. Popularyzacja 

a) książki

- Najbardziej praktyczna książka świata. Jak czytać Biblię, aby mieć udane życie?, wyd. RTCK, Nowy Sącz 2021, ss. 168.

- Eucharystia na dwa głosy (wraz z k. Porosło), Baptysterium 2021, ss. 

- Bogaty katolik. Dlaczego Bóg chce byś pomnażał pieniądze i talenty? wyd. RTCK, Nowy Sącz 2020, ss. 183.

- Wołanie z krainy bez wyjścia. Psalmy błagalne (Zeszyty Formacji Duchowej 80 (2018), ss. 138. 

Medytacje nad Ewangelią. Rok C, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków 2015, ss. 215.

- Medytacje nad Ewangelią. Rok B, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków 2015, ss. 276.

- Medytacje nad Ewangelią. Rok A, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków 2013, ss. 224.

- Codzienne inspiracje biblijne, Wydawnictwo M, Kraków 2014, ss. 384.

 

b) artykuły

- "Duchowość ośmiu błogosławieństw", Życie Duchowe 113 (2023) 15-25

- "Po co Jezusowi chrzest?", Gość Niedzielny 1 (2022) [wywiad]

- "Obecność i działanie Jezusa w Eucharystii", Dobry Pasterz 46 (2021-2022) 57-65

- "Bóg zainwestował w tę miłość",  Przewodnik Katolicki 52 (2021) 20-23 [wywiad].

- "Ja też odchodzę", W Drodze 3 (2021) 8-17. [wywiad]

- "O sensie i bezsensie piątkowego postu", W Drodze 10 (2020) 84-93.

- "Siedem kobiet Jezusa", Pastores 86 (1) (2020) s. 7-16.

- "Zacheusz, czyli nawrócenie finasowe", Pastores 83 (2) (2019) s. 14-24.

- „Między wiarą a beznadzieją – spojrzenie Ewangelii”, w: Jako chrześcijanie jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei. Materiały formacyjno-edukacyjne Rady Szkół Katolickich z 2016 r., Warszawa 2017, s. 101-119.

- "Nawrócenie proroka", Biuletyn Wychowania Seminaryjnego 57 (2016) s. 21-45.

- "Modlitwy niewysłuchane", W drodze 10 (2015) s. 87-101.

- "Szczerze mówiąc", GN 16 (2015), s. 32-35.

 - "Zdumienie nad wielkością mrówki", Znak 713 (2014) s. 13-17.

- "Fenomen snów biblijnych", Życie Duchowe 79 (2014) s. 17-23.

- "Po co Bogu szatan?", w : S. Rusin, Kogo boi się diabeł? Rozmowy o egzorcyzmach, Kraków, WAM, 2014, s. 45-67. [wywiad]

- "Chrześcijański konglomerat", Czas Serca 128 (2014), s. 6-9 [wywiad].

- "Bez wierności nie ma odkrycia", Tryby 9 (2013) s. 27 [wywiad].

 - „W poszukiwaniu natchnienia czyli jak czytać opowieść o Jonaszu?”, Biblia krok po kroku 42 (2013) s. 4-9. [wywiad]

- "Stolica Mądrości", Życie Duchowe 75 (2013) s. 19-24.

- "Drabina do nieba", Niedziela Małopolska 36 (361), 8.09.2013, s. 4-5 [wywiad].

- „Lekarstwo na brak akceptacji i prześladowania”, Biblia krok po kroku 31 (2012) s. 4-10 [wywiad].

- "Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata (por. Mt 5,13-14)", w: Jesteście solą i światłem. 75. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę. 1-2 lipca 2012, red. W. Wójtowicz, Koszalin - Częstochowa 2012, s. 31-36.

- „Jak czytać Pismo Święte?”, CHIT 7 (2011) s. 8-9 [wywiad].

- „Jezus nasz Mistrz a nie służący”, Biblia krok po kroku 19 (2011) s. 8-13 [wywiad].

- "Świętość w Biblii", w: Błogosławiony, który przyszedł w imie Pańskie, red. M. Godawa, wyd. św. Stanisława BM, Kraków 2011, s. 22-38.

- "Beatyfikacja i co dalej?", Głos Ojca Pio 69 (3/2011).

- "Naucz nas, Panie, liczyć dni nasze", Życie Duchowe 68 (2011) s. 21-27.

- "Teologowie przestrzeni", Tryby 7 (2011) s. 16. [wywiad]

- "Biblia bez tajemnic", Droga 4 (2011) [wywiad]

 

c) audiobooki

- "Niewola Babilońska", w: Bóg karzący czy łaskawy? (D. Dziadosz - J. Nowińska - w. Węgrzyniak) [Audiobook, CD, 5:43 min], wydawca: Studio Katolik 2021. ISBN: 978-83-67132-01-5

- Konsekrowani i posłani. Ewangelizacja na nasze czasy [Audiobook, CD, 4:54 min], wydawca: Studio Katolik 2021. ISBN: 978-83-66372-99-3

-  "Lęki uczniów", w: Lęk w Biblii (J. Nowińska - D. Piekarz - W. Węgrzyniak) [Audiobook, CD, 5:43 min], wydawca: Studio Katolik 2020.  ISBN: 978-83-66372-68-9

- Pokuta i przebaczenie. Księga Joela [Audiobook, CD, 5:30 min], wydawca: Studio Katolik 2020. ISBN: 978-83-66372-45-0

Krzyk do Boga ze środka grobu. Księga Psalmów [Audiobook, 2 CD, 5:35 min], wydawca: Studio Katolik 2018. ISBN: 978-83-65791-50-4

- Miliard odsłon dziennie. Ewangelia najpraktyczniejsza książka świata [Audiobook, 2 CD, 2:39 min], wydawca RTCK, 2018.

- Bogaty katolik. Dlaczego Bóg chce, abyś pomnażał pieniądze?, [Audiobook, 2 CD, 2:38 min], wydawca RTCK, 2017

- Amos - strażnik słowa i sprawiedliwości społecznej, w: M. Cucca - P. Turzyński - W. Węgrzyniak, Prorocy - mężni świadkowie słowa: Jeremiasz i Amos [Audiobook, 2:38 min], wydawca: Studio Katolik 2016. 

- "Ja jestem Pan, który was uświęcam (Wj 31,13). Czy Bóg uświęcał swój lud w starotestamentalnym kulcie?", w: Ducha - nasze uświęcenie. O działaniu Ducha Świętego w Liturgii, [nagrania z VI rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans mp3, 55 min], Dominikański Ośrodek Liturgiczny 2013.

 

d) inne

Angelus. Polsat (1.01.2022)

Kościół z bliska, TVP Info (19.12.2021)

Angelus. Polsat (1.08.2021)

O tym co najważniejsze. Rekolekcje wielkopostne w TVP 3, 26-28.03.2021.

Życie niejednego Józefa, odc. 1-7, Rekolekcje radiowe emitowane w 19 stacjach katolickich w Polsce, Wielki Post 2021.