Menu Zamknij

Minirefleksje

 • A może nic tak nie przybliża nas do nieba jak właśnie czas

 • A może to logika dziejów – jak społeczeństwa nie chcą mieć więcej swoich dzieci, to będą miały cudze.

 • Adam nie był szczęśliwy bez Ewy, z Ewą stracił raj. Najważniejsze to znaleźć złoty środek. We wszystkim.

 • Albo uwierzmy, że moralizowanie nie ma sensu i konsekwentnie nie mówmy innym, co mają robić. Albo uwierzmy, że czasem trzeba moralizować i spróbujmy zrozumieć, dlaczego

 • Ateizm i religijny fundamentalizm są objawami pewnej dysfunkcji rozumu. Człowiek konsekwentnie myślący albo uwierzy, albo będzie agnostykiem.

 • Bez etyki każde prawo staje się narzędziem tortur

 • Bez miłości Boga żadna miłość nie jest wolnością

 • Biblijny szczyt lenistwa: „Panie, otwórz wargi moje”

 • Biorąc pod uwagę skłonność Polaków do narzekania, cudem jest, że naród ten już tysiąc lat wierzy w Dobrą Nowinę

 • Błogosławieni ci, co mają takie grzechy, które przechodzą na starość 

 • Bóg czasem miesza, żebyśmy się nie przypalili

 • Bóg dopiero wtedy stał się Ojcem Ciała Syna, kiedy Maryja była gotowa zostać matką. Kto nie jest gotowy na urodzenie, ten nie może pozwolić na

 • Bóg jest tak miłosierny, że pozwala wszystkim nawet używać Ewangelii do argumentowania swoich nieewangelicznych przekonań

 • Bóg jest zawsze sobą

 • Bóg miał większy dystans do tego, co napisali autorzy biblijni niż my mamy nawet do niepoważnych pisarzy.

 • Bóg najpierw dał człowiekowi kobietę, ziemię, wspólnotę, wolność, świątynię a dopiero potem Pismo.

 • Bóg po prostu jest. Bez względu na stopień zachmurzenia nie warto wątpić w istnienie słońca.

 • Bóg przychodzi do człowieka szybciej niż pendolino. Tylko trzeba wyjść na stację.

 • Bóg stworzył ludzi tak wolnymi, że nawet ubrań nie mieli…

 • Brak logiki, kłamstwo i nienawiść są znakami złego ducha. Bóg jest rozumem, prawdą i miłością. Triada antyboska przynosi śmierć. Boska daje życie.

 • Budowę domu zaczyna się od fundamentu chodzenia po wodzie

 • Burakami powinni przejmować się tylko ci, kórzy muszą słodzić

 • Być może największą herezją współczesnego Kościoła jest zamiana Ewangelii życia na Ewangelię eventów.

 • Byle do śmierci. Potem już będzie całkiem fajnie

 • Bywa i tak, że jak zajmiesz ostatnie miejsce, nikt ci nie powie ani „przyjacielu” ani „przesiądź się wyżej”, bo czasem ostatnim musisz być Ty.

 • Celem chrześcijanina nie jest być kochanym przez wszystkich, ale kochać wszystkich.

 • Chciał otwierać okna nieba. Skończył parciem na szkło.

 • Chciałbym, żeby polskie dzieci traktowały księdza jak psa… świadome, że niektóre psy nawet zagryzły dzieci żywcem, a jednak nie przestające marzyć o tym, żeby mieć

 • Chociaż wynagrodzenie nie jest ani przewidywalne, ani systematyczne, to i tak najbardziej opłaca się kochać.

 • Chodzi o to, żeby żyć bardziej dla kogoś niż po coś. Życie bez relacji wydaje się być bardziej nieludzkie niż życie bez sensu.

 • Chrześcijanin staje się na tyle dojrzały, na ile odkrywa w sobie dziecko Boga.

 • Chrześcijaństwo polepszyło życie bardzo wielu ludziom i bardzo niewielu instytucjom

 • Chyba największą chorobą w Polsce – w tym również Kościoła – jest nieudolność rządzenia. Wielki potencjał jednostek jak i organizacji dusi się często w wąsko

 • Chyba nie ma nic bardziej nieludzkiego niż stracić życie na walkę z ludźmi.

 • Ciemności zaciemniają drogę, ale nie usprawiedliwiają upadków.

 • Ciężko się rozmawia z ludźmi, którzy stracili głowę

 • Co do celibatu nie wiem co jest trudniejsze, być wiernym jednej kobiecie czy nie być wiernym żadnej…

 • Co jest trudniejsze: robić coś co się powinno czy nie robić tego czego nie wolno?

 • Co mówi Papież na Walentynki? „Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17)

 • Czasem Kościół, wspólnota wierzących może być dla nas krzyżem. Weźmy ten krzyż i przejdźmy z nim 14 bolesnych stacji.

 • Czasem można mieć wrażenie, że to od celebransa zależy czy Msza św. jest ofiarą czy ucztą

 • Czasem największym problemem nie jest pójście za zagubioną owcą, ale rozeznanie, czy dany człowiek nie jest zgubioną drachmą, którą trzeba szukać we własnym domu albo

 • Czasem trzeba przejść przez wieczne piekło, żeby być nieskończenie wolnym.

 • Czasem zastanawiam się, czy dodawanie postu na FB nie jest zbyt podobne do nalewania kolejnego kieliszka na imprezie alkoholików

 • Człowieczeństwo – prymat myślenia nad pragnieniami

 • Człowiek ceni sobie wolność grzeszenia do tego stopnia, że jest w stanie za nią oddać nawet życie wieczne.

 • Człowiek lęku zamyka się sam, ludzi odważnych zamyka lęk innych

 • Człowiek z natury woli jeść chleb w piekle, niż umrzeć z głodu w niebie.

 • Człowieka najbardziej poznaje się po porażce

 • Dajemy tyle, ile kochamy. A biorą od nas tyle, na ile pozwalamy

 • Diabeł chyba lubi jak go szukamy u innych. Wtedy może spokojnie robić co chce w naszym własnym domu

 • Diabeł nie kusi świni, ale i tak warto pozostać człowiekiem.

 • Dialog nie oparty na prawdzie jest wyborem większego nieszczęścia jutro od mniejszego nieszczęścia dzisiaj

 • Do prawdy dochodzi się przez spotkanie a nie poprzez uparte powtarzanie racji

 • Dobry pasterz pasie SWOJE owce

 • Dobrze jest w życiu zmierzać do czegoś więcej niż do śmierci

 • Dom nie wystarczy sprzątać, nawet nie wystarczy ogrzewać. Czasami trzeba go po prostu przewietrzyć

 • Dopóki Komunię będą rozdawać także świeccy a składkę zbierać tylko księża, nie uwierzę, że dla kościelnej władzy Eucharystia jest Najświętszym Sakramentem.

 • Dopóki myślenie emocjonalne będzie brało górę nad myśleniem argumentacyjnym żadna dyskusja nie ma sensu, ma co najwyżej decybele.

 • Dopuścić do władzy ludzi, którzy nie mogą bez niej żyć, to jak zatrudnić alkoholika w sklepie monopolowym

 • Dyskusja ateisty z teistą to trochę jak rozmowa singielki z mężatką

 • Dyskusja o problemach medialnych może pomóc co najwyżej mediom

 • Dyskutując z psami, jesteśmy narażeni na popełnienie dwóch zasadniczych błędów: szczekamy – w tym są lepsze; tłumaczymy po ludzku – to przechodzi ich możliwości.

 • Dzięki wolności człowiek wybiera niewolę

 • Dziś nie tyle problemem jest płacenie podatku Cezarowi, co oddawanie Bogu tego co się mu należy

 • Egiptu się nie nawraca. Z Egiptu się wychodzi.

 • Ewangelizacja kończy się tam, gdzie zaczyna się żal do nienawróconych

 • Gdyby Bóg uważał, że do szczęścia niepotrzebni są inni ludzie, nie powiedziałby nigdy: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam” (Rdz 2,18)

 • Gdyby Bóg uważał, że warto starać się tylko o duszę, to by nie dał człowiekowi ciała.

 • Gdyby Bóg wymagał od nas tyle, ile my od innych, to by dopiero było piekło na ziemi i w niebie

 • Gdyby miłosierdzie było obowiązkiem a nie darem, Jezus na krzyżu powiedziałby również do złego łotra: „Dziś ze mną będziesz w raju”.

 • Gdyby Mojżesz zarządził wybory, kto wie, czy większość nie byłaby za pozostaniem w Egipcie

 • Gdyby ubóstwo było chrześcijańskim ideałem, pomaganie ubogim nie miałoby najmniejszego sensu

 • Gdyby w Objawieniu Pańskim chodziło przede wszystkim o dary, to by mędrcy przesłali je pocztą

 • Gdyby zamiast celibatu obowiązywała abstynencja, z powołaniami mogłoby być jeszcze gorzej

 • Gdyby zamiast żebraka leżało w tym miejscu 100 zł pewno nikt by nie minął obojętnie a może nawet zabrał do domu.

 • Gdybyśmy czytali Ewangelię częściej niż internety, nie bylibyśmy tak podzieleni. A jeśli nawet, to przynajmniej byłoby wiadomo, kto idzie za Jezusem a kto Go zabija.

 • Gdybyśmy tak walczyli ze sobą jak z innymi, mielibyśmy mniej wrogów

 • Golgota i Auschwitz są dla mnie najmocniejszym argumentem za prymatem wolności nad doczesnym życiem. Bóg nie zabierze wolności, którą dał człowiekowi, nawet za cenę śmierci

 • Historii nie powinno się uczyć tych, kórzy nie potrafią wybaczać i tych, co nie potrafią być wdzięczni

 • Homo sapiens to chyba jedyny gatunek na ziemi, który większość sił poświęca na to, co od niego nie zależy

 • I daj Boże, żebym nigdy nie myślał, że ci co myślą inaczej, nie mogą myśleć inaczej

 • Ideałem Ewangelii nie jest ubóstwo. Gdyby tak było, bogacz zostałby pochwalony po śmierci za to, że umożliwił Łazarzowi życie w ideale.

 • Ilu trzeba ślepców, aby przegłosowali, że wzrok jest chorobą zwaną przywidzeniem?

 • Im więcej religia daje wolności, tym bardziej jest prawdziwa

 • Jak bardzo trzeba oddalić się od Ewangelii, żeby miłość pozbawić myślenia

 • Jak dobrze, że Stwórca nie powiedział Adamowi: Bóg sam wystarczy

 • Jak się człowiek nie poświęca, to jest niepoświęcony. A przecież poświęconego diabeł tak łatwo nie weźmie.

 • Jak się człowiek nie zmęczy fizycznie, to będzie zmęczony fizycznie

 • Jakąś wielką niekonsekwencją jest protestowanie, w imię tezy o niechrześcijańskim charakterze protestu, przeciw tym, którzy protestują.

 • Jan Chrzciciel jest dobrym przykładem, że czasem lepiej stracić głowę z powodu dziewczyny niż stracić ją dla dziewczyny.

 • Jednym z większych dramatów wiary jest przekonanie, że samolot linii Kościół lecący do nieba, został uprowadzony przez terrorystów.

 • Jedyną sensowną inwestycją jest miłość

 • Jedyne co powinna zrobić owca, żeby zostać odnalezioną przez pasterza, to nie przestać być owcą

 • Jedynym „Credo” Kościoła są jego czyny

 • Jeśli będziemy mówić za dużo, przyjdą takie czasy, że przemawiać będą tylko czyny.

 • Jeśli chcemy, aby każda nasza modlitwa była wysłuchana, wystarczy wołać: „Bądź wola Twoja” albo „Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty”.

 • Jeśli chcemy, aby każda nasza modlitwa była wysłuchana, wystarczy wołać: „Bądź wola Twoja” albo „Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty”.

 • Jeśli chodzi o dialog ekumeniczny, religijny i kulturowy, najwięcej dobra robi chyba jednak sport.

 • Jeśli czegoś jest za mało, to dlatego, że czegoś jest za wiele