Menu Zamknij

Publikacje

1. Monografie
Psalm 83. Teksty – egzegeza – konteksty, (Studia Biblica Lublinensia XIX), wyd. KUL, Lublin 2019, ss. 382 – zobacz
– Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (Studia Biblica Lublinensia X), wyd. KUL, Lublin 2014, ss. 394. – zobacz
Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (Pars dissertationis), wyd. Franciscan Press, Jerusalem 2010, ss. 136.
 
2. Artykuły
– „The Imprecatory Psalms in the Liturgy of the Hours after the Second Vatican Council: Reform, Reception and the Current State of the Debate”,  Verbum Vitae 40/4 (2022), s. 1075-1096, zobacz.
– „Biblijne motywy aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu”, w: Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Znaczenie i perspektywy, red. Ł. Piórkowski, wyd. Dom Rodzinny Jana Pawła II, Wadowice 2022, s. 24-38.
– „Dzieciństwo w Biblii – dwie strony medalu”, w: Wykorzystywanie seksualne osób małoletnich. Ujęcie interdycysplinarne. Cz. 2, red. M. Cholewa – P. Studnicki, Kraków 2021, Wydawnictwo Scriptum, s. 11-36.
– „Unreasonable atheism? The case of ‎נָבָל (Ps 14 and 53)”, Liber Annus 69 (2019), s. 121-133. – zobacz.
– „Przeszkody w życiu i misji proroka”, w: Idźcie i głoście nowe życie w Chrystusie,  red. Z. Grochowski – J. Kręcidło – W. Linke, Warszawa 2019,  Wydawnictwo  Naukowe UKSW, s. 35-48.
– „Gniew człowieka przyniesie Ci chwałę” (Ps 76,11), Verbum Vitae 34 (2018), s. 67-85 – zobacz
– עֵדוּת לְיִשְׂרָאֵל (Ps 122,4) – „świadectwo” czy „prawo” (dla) Izraela?, Biblica et Patristica Thoruniensia 10 (2017), s. 549-565 – zobacz
– „Problemy tekstualne, egzegetyczne i translatorskie So 3,18”, Collectanea Theologica 87/ 4 (2017), s. 91-107 – zobacz
– „Między pozorem a prawdą – ekonomia w Księdze Amosa”, Collectanea Theologica 85/4 (2015), s. 87-104 – zobacz
– „Trzy intrygujące aspekty świadectwa w Psalmach”,  Verbum Vitae 28 (2015), s 51-82. – zobacz
– Review of Lowell K. Handy, ed., Psalm 29 through Time and Tradition, Review of Biblical Literature 06/2015 – zobacz
– „Niesprawiedliwy Bóg w Psalmach?”, Verbum Vitae 26 (2014), s. 15-32 – zobacz
– „Głupota niewiary”, w: Od wiary Abrahama do wiary Kościoła , red. M. Kowalski, (Analecta Biblica Lublinensia XI), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 239-252.
–  „Creatio continua w psalmach”, w: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. 6. Bóg Stwórca, red. A, Paciorek et al., Tarnów 2014, s. 97-108.
– „Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym”, w: Sobór Watykański II. Złoty Jubileusz, red. M. Cholewa – S. Drzyżdżyk – M. Gilski, Kraków 2013, s. 57-72.
– „Starotestamentowe życie nienarodzonych”, w: Polonia Sacra 32 (2013), s. 17-34. – zobacz
– „Architektura domu zwanego Kościołem”, w: Kościół domem i szkołą komunii (Dni duchowości 7), Katowice 2013, s. 23-38.
– „Why is an Atheist a Fool? The Concept of Wisdom in Psalm 14”, w: Isteni Bölcsesség, Emberi Tapasztalat. 23. Nemzetközi Biblikus Konferencia a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán 2011. szeptember 08-10, ed. B. György, Szeged 2012, s. 367-373.
– „Kapłani a wstrzemięźliwość seksualna w Starym Testamencie”, w: Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, red. H. Sławiński, Kraków 2012, s. 67-76.
– „Krzyk trzynastego psalmisty”, Sympozjum 22 (2012), s. 25-36.
– „Wyzwania współczesnej biblistyki na przykładzie Psalmów 14 i 53”, w: Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 9, Warszawa 2012, s. 434-445.
– „Prawda (alētheia) w Liście Prezbitera do umiłowanej Pani (2 J)”, w: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. 4. Prawda was wyzwoli, red. A, Paciorek et al., Tarnów 2012, s. 127-137.
– „Granica miłości i nienawiści w Psalmach”, Życie Duchowe 65 (2011), s. 22-29.
– „Kto was dotyka, dotyka źrenicy jego oka” (Za 2,12), Communio 31 (2011) z. 3 (175), s. 95-108.
– „La problematica temporale dei verbi nei Salmi 14 e 53”, w: Ἐν πάσῃ γραμματικῇ καὶ σοφίᾳ. En pāsē grammatikē kai sophiā. Saggi di linguistica ebraica in onore di Alviero Niccacci, ed. G. Geiger, Jerusalem 2011, s. 381-393.
– „Aksjologiczne odczytanie Dekalogu”, Zeszyty Naukowe KUL 53 (2010) s. 25-38; także w: M.S. Wróbel (red.), Biblia a moralność. Dar życia – dar przymierza – odpowiedź człowieka, Lublin 2011, s. 59-71.
– „Miłosierdzie międzyludzkie w Starym Testamencie”, w: Szkoła miłosierdzia św. Faustyny i Jana Pawła II, red. F. Ślusarczyk, wyd. Misericordia, Kraków 2008, s. 95-111.

Monografię jak i niektóre artykuły można pobrać w formacie PDF ze strony:    https://upjp2.academia.edu/WojciechW%C4%99grzyniak

3. Popularyzacja 
a) książki
– Najbardziej praktyczna książka świata. Jak czytać Biblię, aby mieć udane życie?, wyd. RTCK, Nowy Sącz 2021, ss. 168.
– Eucharystia na dwa głosy (wraz z k. Porosło), Baptysterium 2021, ss.
– Bogaty katolik. Dlaczego Bóg chce byś pomnażał pieniądze i talenty? wyd. RTCK, Nowy Sącz 2020, ss. 183.
– Wołanie z krainy bez wyjścia. Psalmy błagalne (Zeszyty Formacji Duchowej 80 (2018), ss. 138.
– Medytacje nad Ewangelią. Rok C, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków 2015, ss. 215.
Medytacje nad Ewangelią. Rok B, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków 2015, ss. 276.
Medytacje nad Ewangelią. Rok A, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków 2013, ss. 224.
Codzienne inspiracje biblijne, Wydawnictwo M, Kraków 2014, ss. 384.

b) artykuły
– „Duchowość ośmiu błogosławieństw”, Życie Duchowe 113 (2023) 15-25
– „Po co Jezusowi chrzest?”, Gość Niedzielny 1 (2022) [wywiad]
– „Obecność i działanie Jezusa w Eucharystii”, Dobry Pasterz 46 (2021-2022) 57-65
– „Bóg zainwestował w tę miłość”,  Przewodnik Katolicki 52 (2021) 20-23 [wywiad].
– „Ja też odchodzę”, W Drodze 3 (2021) 8-17. [wywiad]
– „O sensie i bezsensie piątkowego postu”, W Drodze 10 (2020) 84-93.
– „Siedem kobiet Jezusa”, Pastores 86 (1) (2020) s. 7-16.
– „Zacheusz, czyli nawrócenie finasowe”, Pastores 83 (2) (2019) s. 14-24.
– „Między wiarą a beznadzieją – spojrzenie Ewangelii”, w: Jako chrześcijanie jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei. Materiały formacyjno-edukacyjne Rady Szkół Katolickich z 2016 r., Warszawa 2017, s. 101-119.
– „Nawrócenie proroka”, Biuletyn Wychowania Seminaryjnego 57 (2016) s. 21-45.
– „Modlitwy niewysłuchane”, W drodze 10 (2015) s. 87-101.
– „Szczerze mówiąc”, GN 16 (2015), s. 32-35.
– „Zdumienie nad wielkością mrówki”, Znak 713 (2014) s. 13-17.
– „Fenomen snów biblijnych”, Życie Duchowe 79 (2014) s. 17-23.
– „Po co Bogu szatan?”, w : S. Rusin, Kogo boi się diabeł? Rozmowy o egzorcyzmach, Kraków, WAM, 2014, s. 45-67. [wywiad]
– „Chrześcijański konglomerat”, Czas Serca 128 (2014), s. 6-9 [wywiad].
– „Bez wierności nie ma odkrycia”, Tryby 9 (2013) s. 27 [wywiad].
– „W poszukiwaniu natchnienia czyli jak czytać opowieść o Jonaszu?”, Biblia krok po kroku 42 (2013) s. 4-9. [wywiad]
– „Stolica Mądrości”, Życie Duchowe 75 (2013) s. 19-24.
– „Drabina do nieba”, Niedziela Małopolska 36 (361), 8.09.2013, s. 4-5 [wywiad].
– „Lekarstwo na brak akceptacji i prześladowania”, Biblia krok po kroku 31 (2012) s. 4-10 [wywiad].
– „Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata (por. Mt 5,13-14)”, w: Jesteście solą i światłem. 75. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę. 1-2 lipca 2012, red. W. Wójtowicz, Koszalin – Częstochowa 2012, s. 31-36.
– „Jak czytać Pismo Święte?”, CHIT 7 (2011) s. 8-9 [wywiad].
– „Jezus nasz Mistrz a nie służący”, Biblia krok po kroku 19 (2011) s. 8-13 [wywiad].
– „Świętość w Biblii”, w: Błogosławiony, który przyszedł w imie Pańskie, red. M. Godawa, wyd. św. Stanisława BM, Kraków 2011, s. 22-38.
– „Beatyfikacja i co dalej?”, Głos Ojca Pio 69 (3/2011).
– „Naucz nas, Panie, liczyć dni nasze”, Życie Duchowe 68 (2011) s. 21-27.
– „Teologowie przestrzeni”, Tryby 7 (2011) s. 16. [wywiad]
– „Biblia bez tajemnic”, Droga 4 (2011) [wywiad]

c) audiobooki
– „Chrześcijanin na współczesne czasy”, [Audiobook, CD, 4:30 min], wydawca: WAM 2023.
– „Niewola Babilońska”, w: Bóg karzący czy łaskawy? (D. Dziadosz – J. Nowińska – w. Węgrzyniak) [Audiobook, CD, 5:43 min], wydawca: Studio Katolik 2021. ISBN: 978-83-67132-01-5
Konsekrowani i posłani. Ewangelizacja na nasze czasy [Audiobook, CD, 4:54 min], wydawca: Studio Katolik 2021. ISBN: 978-83-66372-99-3
–  „Lęki uczniów”, w: Lęk w Biblii (J. Nowińska – D. Piekarz – W. Węgrzyniak) [Audiobook, CD, 5:43 min], wydawca: Studio Katolik 2020.  ISBN: 978-83-66372-68-9
– Pokuta i przebaczenie. Księga Joela [Audiobook, CD, 5:30 min], wydawca: Studio Katolik 2020. ISBN: 978-83-66372-45-0
– Krzyk do Boga ze środka grobu. Księga Psalmów [Audiobook, 2 CD, 5:35 min], wydawca: Studio Katolik 2018. ISBN: 978-83-65791-50-4
– Miliard odsłon dziennie. Ewangelia najpraktyczniejsza książka świata [Audiobook, 2 CD, 2:39 min], wydawca RTCK, 2018.
– Bogaty katolik. Dlaczego Bóg chce, abyś pomnażał pieniądze?, [Audiobook, 2 CD, 2:38 min], wydawca RTCK, 2017
Amos – strażnik słowa i sprawiedliwości społecznej, w: M. Cucca – P. Turzyński – W. Węgrzyniak, Prorocy – mężni świadkowie słowa: Jeremiasz i Amos [Audiobook, 2:38 min], wydawca: Studio Katolik 2016.
– „Ja jestem Pan, który was uświęcam (Wj 31,13). Czy Bóg uświęcał swój lud w starotestamentalnym kulcie?”, w: Ducha – nasze uświęcenie. O działaniu Ducha Świętego w Liturgii, [nagrania z VI rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans mp3, 55 min], Dominikański Ośrodek Liturgiczny 2013.

d) inne
Angelus. Polsat (1.01.2022)
Kościół z bliska, TVP Info (19.12.2021)
Angelus. Polsat (1.08.2021)
O tym co najważniejsze. Rekolekcje wielkopostne w TVP 3, 26-28.03.2021.
Życie niejednego Józefa, odc. 1-7, Rekolekcje radiowe emitowane w 19 stacjach katolickich w Polsce, Wielki Post 2021.

WP_Query Object ( [query] => Array ( [category__in] => Array ( [0] => 89 ) ) [query_vars] => Array ( [category__in] => Array ( [0] => 89 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => publikacje [tag] => [cat] => 89 [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [search_columns] => Array ( ) [orderby] => menu_order [order] => ASC [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [update_menu_item_cache] => [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [post_type] => [posts_per_page] => 999 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => category [terms] => Array ( [0] => 89 ) [field] => term_id [operator] => IN [include_children] => ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => cyus_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [category] => Array ( [terms] => Array ( [0] => 89 ) [field] => term_id ) ) [primary_table] => cyus_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS cyus_posts.* FROM cyus_posts LEFT JOIN cyus_term_relationships ON (cyus_posts.ID = cyus_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( cyus_term_relationships.term_taxonomy_id IN (67) ) AND ((cyus_posts.post_type = 'post' AND (cyus_posts.post_status = 'publish' OR cyus_posts.post_status = 'acf-disabled'))) GROUP BY cyus_posts.ID ORDER BY cyus_posts.menu_order ASC LIMIT 0, 999 [posts] => Array ( ) [post_count] => 0 [current_post] => -1 [before_loop] => 1 [in_the_loop] => [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 0 [max_num_pages] => 0 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => 1 [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_privacy_policy] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_favicon] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ef6cc6c5e7aedaae6d3cd39c2359360d [query_vars_changed:WP_Query:private] => 1 [thumbnails_cached] => [allow_query_attachment_by_filename:protected] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )