Menu Zamknij

List wygłoszonych referatów

2024
– Obraz Boga-Sędziego w Psalmach, Konferencja naukowa: „Sąd Boży w Biblii”, Lublin, KUL, 5.03.2024

2023
– Powołani do pomnażania czy do ubóstwa?, Konferencja naukowa: „Ekonomia w Biblii. Biblia w Ekonomii”, Lublin, KUL, 22.03.2023

– Aktualność psalmów złorzeczącychMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „W obronie destrukcji słowa,” Kraków, UPJPII, Seminarium OO. Franciszkanów, 2.03.2023.

2022
– Biblijne motywy Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, Konferencja naukowa: „Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – znaczenie i perspektywy”, Kraków-Łagiewniki 26.11.2022
 
– Kwestia obecności psalmów złorzeczących w liturgii, 53. Sympozjum Biblistów Polskich, Włocławek, 16.09.2022
 
– Eucharystia nową Paschą, 50. Wrocławskie dni Duszpasterskie „Wielka Tajemnica Wiary. Celebracja Misterium Eucharystii, PWT Wrocław 14.06.2022
 
2021
 – Biblijni teściowie, IV Ogólnopolska konferencja z cyklu „Rodzina i jej odsłony. Teściowie, synowe, zięciowie – razem, obok czy przeciw sobie?”, 9.12.2021, UPJPII, Kraków

2020
– Sposoby świętowania i trudy codzienności małżeństw biblijnych, X Ogólnopolski Kongres Małżeństw „Świętowanie i codzienność”, Świdnica 3.10.2020.
 
– Wiedza sprowadza zgubę, Wykład inauguracyjny, Kraków, WSD Salezjanie, 1.10.2020.
 
2019
– Biblijne problemy w katechezie, Ogólnopolska konferencja katechetyczna „Kontrowersje w katechezie”, UKSW, 15.05.2019
 
2017
– Problemy tekstualne, egzegetyczne i translatorskie Sof 3,18, XI Ogólnopolska Konferencja Interpretacja Pisma Świętego. Księga Sofoniasza – orędzie, interpretacja i recepcja, 16.05.2017 r.Instytut Nauk Biblijnych, Wydział Teologiczny UKSW.
 
 – Przeszkody na drodze proroka, Ogólnopolska konferencja „Idźcie i głoście”, 11.03.2017, Instytut Nauk Biblijnych, Wydział Teologiczny UKSW
 
2016
– Niemiłosierdzie Starego Testamentu?, Kraków, 21.10.2016, X Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: „Jubileusz miłosierdzia. Bóg miłosierny i Matka miłosierdzia„.
 
2015
– Nawrócenie proroka, Łomża 27.08.2015, Zjazd ojców duchownych Wyższych Seminariów Duchownych diecezjalnych i zakonnych, „Nawrócenie w formacji alumna i kapłana, WSD Łomża 26-29.08.2015.
 
– Ekonomia w Księdze Amosa, IX Konferencja naukowa z cyklu „Interpretacja Pisma Świętego”: „Księga Amosa – orędzie, interpretacja i recepcja”, Warszawa, UKSW, 19.05.2015.
 
– W jaki sposób natchnienie biblijne dotarło do Autorów Pisma świętego? – dyskusja panelowa podczas sesji naukowej „W jaki sposób Pismo święte jest natchnione?”, Kraków, UPJPII, 5.03.2015.
 
2014
– Zbawienie – odkupienie – usprawiedliwienie w Piśmie Świętym, Olsztyn, WSD Hosianum, 11.09.2014, X Jubileuszowy Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce: „Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia”, 10-12.09.2014.
 
2013
– Kryzys wiary psalmisty, Sympozjum „Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym”, Kraków, UPJPII, 20.11.2013.
 
– Psalmy wstępowań, Sympozjum „Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej”, Warszawa, UKSW, 6.11.2013.

– Soteriologiczna lektura Biblii na przykładzie Psalmu 1, 51. Sympozjum Biblistów Polskich, Toruń, 17-19.09.2013.
 
– Czy Bóg uświęca w starotestamentalnym kulcie?, VI Rekolekcje liturgiczne „Misterium fascinans”, Kraków, 14.09.2013.
 
2012
– „Co się stało, było przypadkiem” (1 Sm 6,9). Przyczynek do biblijnej teologi przypadku, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Studium Przypadku. Wokół Myśli Michała Hellera”, Kraków, 1-2.12.2012.
 
– Głupota niewiary, VIII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne „Od wiary Abrahama do wiary Kościoła”, Lublin, KUL, 18-19.10.2012.
 
 2011
– Pismo Święte narzędziem poszukiwania prawdy, Dzień skupienia dla pracowników naukowych uczelni śląskich uczelni – Katowice 17.12.2011.
 
– Biblijna architektura domu zwanego Kościołem, 7. Dni Duchowości: „Kościół domem i szkołą komunii”, WŚSD Katowice 27–28.09.2011.
 
– Wyzwania współczesnej biblistyki na przykładzie Psalmu 14, 49. Sympozjum Biblistów Polskich, Katowice 20-22.09.2011.


– Why is an atheist a fool? The concept of wisdom in Psalm 14, 23. International Biblical Conference: “Godly Wisdom, Human Experience – Hokma, Sophia”, Szeged (Hungary), 8th -10th September 2011.

– Słowo Boże na poligonie, Archidiecezjalne Dni Katechetyczne, Kraków 29-31.08.2011.
 
– Architektura nieba, Politechnika Krakowska, 16.06.2011.

– Kapłani a wstrzemięźliwość seksualna w ST, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski „Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa”, Kraków, UPJPII, 2.06.2011.

– Wychowanie w Biblii, Panel dyskusyjny „Jak formować? Droga ku wspólnocie?” Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Kraków, 6.04.2011.


 2010
– Aksjologiczne odczytanie Dekalogu, Duszpasterskie Wykłady Akademickie „Biblia a Moralność”, Lublin, KUL, 28.08.2010.
 
– Koinonia w 1 Liście św. Jana, Międzywydziałowe Sympozjum i Warsztaty: „Koinonia, Communio, Wspólnota”, Kraków, UPJPII, 29.04.2010.
 
2009
– Biblijne horyzonty prawdy o nieśmiertelności, XXXII Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku, Płock, 12.11.2009. 
 
2008
– Miłosierdzie w Starym Testamencie, III Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia, Kraków 2.10.2008.

Opublikowano w Referaty