Menu Zamknij

Trudności ST – podsumowanie

Trudności Starego Testamentu – Synteza

 

1. Trudności natury naukowej

a) przyrodnicze

– np. przejście przez Morze Czerwone, zatrzymanie słońca

b) historyczne

– np. wyjście z Egiptu, zburzenie Jerycha

c) biologiczne

– np. wiek życia patriarchów, brzemienność Sary w wieku 90 lat

 

2. Trudności natury skrypturystycznej

a) niezgodności w manuskryptach lub wersjach

– np. czy Bóg skończył stwarzanie w 6. czy 7. dniu? Bóg czy diabeł nakłonił Dawida do policzenia ludzi?

 b) trudności filologiczne

hapax legomena (ok. 1000 w ST!!! np. w Iz 3,18: שְׁבִיסִים [šebîsîm] – słoneczka?”)

– gramatyczne (np. „jak łania/jeleń (ayyal – on) pragnie (taarog – ona) wody ze strumienia” Ps 42,2)

 

3. Trudności natury moralnej

– np. ofiara Abrahama, przekleństwo i śmierć 42 dzieci, oszustwa Jakuba, kłamstwa celowe autorów biblijnych?

– różnica między Starym a Nowym Testamentem

 

4. Zasady

a) naukowe

– Biblia nie jest podręcznikiem naukowym (do historii, geografii, biologii, astronomii), ale księgą historii nauki (nie jest sprzeczna z nauką swoich czasów)

 b) skrypturystyczne

– konieczność dalszych badań naukowych

– świadomość ograniczoności badań (różnic kultur, języków)

 c) moralne

– Biblia świadectwem rozwoju ludzkości również na poziomie moralnym

– jedynym doskonałym i ponadczasowym paradygmatem moralnym jest Chrystus; inni jeśli wzorem, to wzorem historycznym (dla danej epoki), ale wzorem cząstkowym (jakaś jedna cecha lub więcej, ale nie w całości)

 d) generalne

– Pismo święte jest kenotycznym wcieleniem Słowa Bożego w słowo ludzkie = nigdy nie będzie doskonałe, chociaż nie ma w nim błędu co do prawdy zbawczej, tak jak Jezus był podobny we wszystkim (= miał ograniczenia) z wyjątkiem grzechu. Bóg wzywa nas do współuczestnictwa w pokorze Słowa Bożego. Przez to zbawienie jest relacyjne, wzajemne.

– Pismo święte nie może determinować ludzkiej woli = jest wystarczająco jasne by zbawić, i wystarczająco niejasne, by zniechęcić. Przez to zbawienie staje się wolną decyzją wiary człowieka a nie koniecznością oczywistości.

Opublikowano w Najtrudniejsze fragmenty