Menu Zamknij

Funkcja wprost proporcjonalna

IV Tydzień Adwentu - Niedziela

„A On będzie pokojem”.

W matematyce mówi się o funkcji wprost proporcjonalnej albo o proporcjonalności prostej. Jako przykład podaje się, że w ruchu ze stałą prędkością przebyta droga jest wprost proporcjonalna do czasu jazdy. Może nawet pamiętamy wzór y = ax.

Malachiasz prorokując o Mesjaszu z Betlejem, powiedział „Ten będzie pokojem”. Podobnie Izajasz, kiedy mówi, że Dziecię się narodziło i nazwano go imieniem „Książe pokoju”. Zresztą sam Jezus potwierdzi to słowami: „Pokój mój daję wam”. Tam, gdzie jest Bóg, jest zatem pokój.
Dlatego warto w chwilach niepokoju, sytuacji nerwowych i stresach pamiętać, że nasz pokój nie zależy od warunków zewnętrznych, tylko jest wprost proporcjonalny do bliskości z Tym, który jest pokojem.

Opublikowano w 1/1/1