Menu Zamknij

English flowers (8)

Flower no. 8

W British Musem w pomieszczeniu nr 10b zatytułowanym „The Capture of Lachisz” znajdują się eksponaty upamiętniające zdobycie przez króla asyryjskiego Sennacheryba judzkiego miasta Lakisz. Miało to miejsce w 701 r. przed Chr.  Pośród wielu informacji możemy przeczytać takie zadanie:

He [Sennacherib] did not capture Hezekiah’s capital, Jerusalem, he may not even have planned to, but instead he devasteted the vero strong and important city of Lachisz (British Museum, room 10B).

Sennacheryb nie zdobył Jerozolimy, która była stolicą króla Ezechiasza. Nawet mógł nie planować jej zdobycia. Zamiast tego zniszczył bardzo potężne i ważne miasto Lakisz.

No cóż. Biblia mówi, że Sennacheryb chciał zdobyć Jerozolimę, ale niestety bez powodzenia, bo Pan Bóg w sposób cudowny obronił miasto (2 Krl 18-19; 2Krn  32).

Nie wiem na czym opierali się specjaliście od sali 10b w British Museum, ale niedaleko im do wydawców „Oxford Dictionary of Thematic Quotations” (ed. S. Ratcliffe, 2000). Książka zawiera cenne myśli kilkuset autorów. Pośród nich jest Sokrates, Platon, św. Augustyn czy Mark Twain. Ale kiedy przytaczają słowa Jezusa podają, iż powiedziała jej „Biblia”. Stąd w indeksie autorów można nadaremnie szukać imienia Jezus, chociaż cytowany jest wcale nie rzadko.

No cóż. Chyba Ktoś komuś przeszkadza.

Opublikowano w Kwiatki