Menu Zamknij

Przeciw pewnej interpretacji J 21,15-17

Często można spotkać naciąganą interpretację, że Jezus pytając Piotra o miłość (J 21,15-17), dwa razy używa słowa „agapao” („Czy miłujesz?” – ww.15-16) a za trzecim razem „fileo” („Czy kochasz?” – w. 17), gdyż chce zejść niejako do poziomu Szymona, który za każdym razem mówi „fileo” („kocham”) a nigdy nie mówi „agapao” („miłuję”). Taka gra słów sugerowałaby, że „fileo” oznacza jakiś gorszy rodzaj miłości niż miłość agape.

Są trzy podstawowe argumenty za tym, że nie ma tu mowy o dwóch rodzajach miłości:

 

1) Jezus mówi o Bogu: „Ojciec miłuje Syna” używając słowa „fileo” i to w tej samej Ewangelii Jana (5,20). Czyżby miłość Ojca do Syna była gorszego rodzaju? Taką miłością kocha również Jezus Łazarza (J 11,3.36) i Pan Bóg ludzi (Ap 3,19).

 

2) Ewangelista pisze: „Zasmucił się Piotr, że mu PO RAZ TRZECI powiedział: «Czy kochasz [„fileo”] mnie?»  (J 21,17). Gdyby chodziło o inny rodzaj miłości, Jan by napisał: „Zasmucił się Piotr, że mu TYM RAZEM (lub ZA TRZECIM RAZEM) powiedział: «Czy kochasz [„fileo”] mnie?» Przecież wcześniej pytał: „Czy miłujesz [„agapao”] mnie”, więc pytanie „Czy kochasz mnie?” padło po raz pierwszy.

 

3) W tym samym fragmencie używa się dwóch synonimicznych słów nie tylko na określenie miłości, ale również na określenie czynności pasienie owiec („bosko” i „poimaino”) oraz na określenie samych owiec („arnia” i „probata”). Dlaczego więc ci, którzy forsują tezę, że zmiana słów „agapao” /  „fileo” oznacza zmianę znaczenia nie tłumaczą, dlaczego za pierwszym razem Jezus każe „paść” („bosko” – J 21,15), za drugim „paść” („poimaino” – J 21,16) a za trzecim znów „paść” („bosko” – J 21,15)? Dlaczego Jezus za pierwszym razem każe paść „baranki” („arnia” – J 21,15), a za drugim i trzecim „owce” („probata” – J 21,15)?

 

Żeby interpretacja była prawdziwa, nie wystarczy, że jest ładna.

Opublikowano w Maxirefleksje