WierszykiParadoks

Paradoks

dziękować za nic

ufać bez kotwicy

wierzyć milczeniu

kochać i próżnię

pobiec bez nóg

do ramion których nie ma

 

być paradoksem

na obraz Boga

 

 

 

14 IX 2014

Podobne