WierszykiKto cię pojmie

Kto cię pojmie

kwiatem wieńca ciernie

gwoździe po śmierć obrączką

łożem życiodajnym krzyż

grobowiec nocą poślubną 

 

kto cię pojmie

przez pogrzeb zaślubiona

Miłości

 

 

 

3 IV 2015

Podobne