WierszykiJeśli

Jeśli

jeśli Polska boli musi być ojczyzną

jeśli Kościół martwi musi być domem

jeśli Ewangelia wyrzuca musi być prawdą

jeśli skrzywdzony zatrzymuje musi być bratem

 

ojczyznę dom prawdę i braci mają tylko

zmartwieni obolali zarobieni drugim

z krzyczącym sumieniem
niekończączego się nigdy porodu człowieczeństwa

 

 

 

 

23 IX 2015

Podobne