WierszykiNa pastwisku

Na pastwisku

pasterz oddaje życie

najemnik ucieka

ślepy za owcę bierze wilka

wilkiem nazywa owcę głupiec

 

na pastwisku ludzkości

bez prawdy i miłości

śmierć

 

 

 

14 XI 2015

Podobne