WierszykiPiękno

Piękno

wobec tego piękna
wszystkie miss świata opuszczają głowę
salony piękności zamykają podwoje
krawcowe idą na bezrobocie
bankrutują aukcje
paparazzi chowają kamery
rdzewieją aparaty
artyści gubią pędzle
Da Vinci z Michałem Aniołem zostają murarzami
Van Gogh z Rafaello idą do seminarium
Caravaggio bułki sprzedaje
Picasso zostaje dozorcą
Matejko kolejarzem
Homer zajmuje się dziećmi
Cyceron woli być gladiatorem
Szekspir pali swoje dzieła
Kochanowski ścina lipy w Czarnoleskim lesie
a Sienkiewicz ucieka z wydawnictwa jak Piotr z Rzymu
i nie słychać „Quo vadis?”

wobec piękna Maryi
 
8 XII 2005

Podobne