WierszykiWolność

Wolność

wolność słowa zamieniamy na kłamstwa

sztuki na sztukę obrażania

zgromadzeń na sposób wykluczania

czynu na czyny krzywdzące

myśli na zniewolenie myślami

wolność osobistą na prawo do zniewoleń

 

prędzej niż małpa człowiekiem

człowiek może stać się świnią

 

 

12 XII 2017

Podobne