WierszykiZdrada

Zdrada

wybrany na pasterza owiec

skupił się na robieniu futra

powołany łowić ludzi

zajął się produkcją sieci

wezwany do głoszenia słowa  

stał się specem od mikrofonów

 

czasem największa zdrada

kryje się za pozorną wiernością

 

 

26 III 2018

Podobne