Menu Zamknij

Hołd Ruchu Światło-Życie

 

HOŁD RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

 ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

 SKŁADANY BOGU WSZECHMOGĄCEMU

 W PRZEDEDNIU 

 (lub na progu)

ROKU WIELKIEJ ŁASKI OD PANA

 

Kiedy orędzie o narodzinach Zbawcy napełnia świat pokojem,
Kiedy głos radości przebiega z weselem po okręgu ziemi,
Kiedy Odwieczne Słowo Ciałem się staje a stary człowiek dostrzega nadzieję,
Kiedy 2000 lat woła o wdzięczność miłującemu Bogu,
Stajemy i my, którym dane zostało tworzyć wspólnotę Ruchu Światło – Życie,
Stajemy w duchu z ks. Franciszkiem Blachnickiem – Sługą Bożym a naszym założycielem.
Stajemy z orędziem niezmierzonej wdzięczności za otrzymane i otrzymywane charyzmaty łaski. 

 

Tobie chwała, Panie, za charyzmat Światło – Życie,
Dar Twojego Syna, który światłem świata,
Twojego strumienia na pustyni życia,
Widzenia lampy Słowa przez Namiot Spotkania.
Chwała Panu na wieki!

 

Tobie chwała, Panie, za charyzmat Ewangelizacji,
Dar przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawcy,
Twojego źródła prawdziwej radości,
Osobistego spotkania z Alfą i Omegą.
Chwała Panu na wieki!

 

Tobie chwała, Panie, za charyzmat Ewangelii Wyzwolenia,
Dar ogłaszania Zbawienia z mocą i znakami,
Twojej siły w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka,
Zwycięstwa nad grzechem w łasce nawrócenia.
Chwała Panu na wieki!

 

Tobie chwała, Panie, za charyzmat Katechumenatu,
Dar autentycznej formacji w szkole Jezusa,
Twoich rekolekcji i spotkań grupowych,
Odkrywania radości bycia uczniem Pana.
Chwała Panu na wieki! 

 

Tobie chwała, Panie, za charyzmat Liturgii,
Dar czerpania ze źródła i szczytu Kościoła,
Twojej przestrzeni niekończącego się święta,
Stawania w Eucharystycznym przedsionku niebieskiej świątyni.
Chwała Panu na wieki!

 

Tobie chwała, Panie, za charyzmat Chrystusa Sługi i charyzmat Diakonii,
Dar wielorakiej posługi dla życia wspólnoty,
Twojego Syna wzoru wieczernikowej służby,
Pochylania nad potrzebą z przepasaniem szaty miłości.
Chwała Panu na wieki!

 

Tobie chwała, Panie, za charyzmat Kościoła Domowym nazwany,
Dar wierzącej rodziny z Ewangelią w ręku,
Twojego odbicia Nazaretańskiego Domu,
Świadectwa w świecie cywilizacji śmierci.
Chwała Panu na wieki! 

Tobie chwała, Panie, za charyzmat Kościoła, który Żywym zwany,
Dar wspólnoty z Tobą i naszymi braćmi,
Twojego Izraela Nowego radości,
Widzenia w człowieku Jezusa Chrystusa.
Chwała Panu na wieki!

 

Tobie chwała, Panie, za charyzmat Matki Niepokalanej Kościoła,
Dar Maryjnego zawierzenia i oddania siebie,
Twojej Pierwszej Oazy Nowego Życia,
Odkrywania w Różańcu tajemnicy Matki.
Chwała Panu na wieki!

 

Tobie chwała, Panie, za charyzmat jedności,
Dar Świętego Ducha, spoiwa Kościoła,
Twojej tajemnicy Ducha Ognia i Żaru,
Łączności w wierze z Kościołem lokalnym.
Chwała Panu na wieki! 

 

Boże Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy,
Boże łaski miłości, pokoju i prawdy,
Boże Tęsknoto Nowego Człowieka a starego celu.
Przyjmij hołd wdzięczności od Twojego Ruchu, Twojej Wspólnoty „Światło-Życie” zwanej.

 

Oto bowiem dzisiaj szczęśliwa godzina narodzin.
Oto dzisiaj dwutysięczny jubileusz Odwiecznego Światła.
Oto dzisiaj tysiąc lat wiary Krakowskiego Kościoła.
Oto rok miłosierdzia i łaski.
Oto czas pojednania i pokoju.
Oto dni, które Panu podobać się pragną.

 

Radujmy się zatem ze wszystkim braćmi.
Radujmy się razem w Ruchu Światło-Życie.
Radujmy się, bo wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały,
Godzien odebrać cześć, i moc, błogosławieństwo i mądrość, bogactwo i potęgę po wszystkie wieki wieków.

 

Kraków 1999/2000

Opublikowano w Wierszyki