Referaty

2022

Biblijne motywy Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, Konferencja naukowa: „Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – znaczenie i perspektywy”, Kraków-Łagiewniki 26.11.2022

Kwestia obecności psalmów złorzeczących w liturgii, 53. Sympozjum Biblistów Polskich, Włocławek, 16.09.2022

- Eucharystia nową Paschą, 50. Wrocławskie dni Duszpasterskie "Wielka Tajemnica Wiary. Celebracja Misterium Eucharystii, PWT Wrocław 14.06.2022

 

2020

Sposoby świętowania i trudy codzienności małżeństw biblijnych, X Ogólnopolski Kongres Małżeństw "Świętowanie i codzienność", Świdnica 3.10.2020.

- Wiedza sprowadza zgubę, Wykład inauguracyjny, Kraków, WSD Salezjanie, 1.10.2020.

 

2017

Problemy tekstualne, egzegetyczne i translatorskie Sof 3,18, XI Ogólnopolska Konferencja Interpretacja Pisma Świętego. Księga Sofoniasza – orędzie, interpretacja i recepcja, 16.05.2017 r.Instytut Nauk Biblijnych, Wydział Teologiczny UKSW.

 - Przeszkody na drodze proroka, Ogólnopolska konferencja "Idźcie i głoście", 11.03.2017, Instytut Nauk Biblijnych, Wydział Teologiczny UKSW

 

2016

- Niemiłosierdzie Starego Testamentu?, Kraków, 21.10.2016, X Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: "Jubileusz miłosierdzia. Bóg miłosierny i Matka miłosierdzia".

 

2015

- Nawrócenie proroka, Łomża 27.08.2015, Zjazd ojców duchownych Wyższych Seminariów Duchownych diecezjalnych i zakonnych, "Nawrócenie w formacji alumna i kapłana, WSD Łomża 26-29.08.2015.

 

- Ekonomia w Księdze Amosa, IX Konferencja naukowa z cyklu „Interpretacja Pisma Świętego”: "Księga Amosa – orędzie, interpretacja i recepcja", Warszawa, UKSW, 19.05.2015.

 

- W jaki sposób natchnienie biblijne dotarło do Autorów Pisma świętego? - dyskusja panelowa podczas sesji naukowej "W jaki sposób Pismo święte jest natchnione?", Kraków, UPJPII, 5.03.2015.

 

2014

- Zbawienie – odkupienie – usprawiedliwienie w Piśmie Świętym, Olsztyn, WSD Hosianum, 11.09.2014, X Jubileuszowy Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce: "Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia", 10-12.09.2014.

 

2013

Kryzys wiary psalmisty, Sympozjum "Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym", Kraków, UPJPII, 20.11.2013.

 

Psalmy wstępowań, Sympozjum "Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej", Warszawa, UKSW, 6.11.2013.


Soteriologiczna lektura Biblii na przykładzie Psalmu 1, 51. Sympozjum Biblistów Polskich, Toruń, 17-19.09.2013.

 

Czy Bóg uświęca w starotestamentalnym kulcie?, VI Rekolekcje liturgiczne "Misterium fascinans", Kraków, 14.09.2013.

 

2012

- "Co się stało, było przypadkiem" (1 Sm 6,9). Przyczynek do biblijnej teologi przypadku, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja "Studium Przypadku. Wokół Myśli Michała Hellera", Kraków, 1-2.12.2012.

 

Głupota niewiary, VIII Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne „Od wiary Abrahama do wiary Kościoła”, Lublin, KUL, 18-19.10.2012.

 

 2011

Pismo Święte narzędziem poszukiwania prawdy, Dzień skupienia dla pracowników naukowych uczelni śląskich uczelni - Katowice 17.12.2011.

 

Biblijna architektura domu zwanego Kościołem, 7. Dni Duchowości: "Kościół domem i szkołą komunii", WŚSD Katowice 27–28.09.2011.

 

- Wyzwania współczesnej biblistyki na przykładzie Psalmu 14, 49. Sympozjum Biblistów Polskich, Katowice 20-22.09.2011.

Why is an atheist a fool? The concept of wisdom in Psalm 14, 23. International Biblical Conference: “Godly Wisdom, Human Experience – Hokma, Sophia”, Szeged (Hungary), 8th -10th September 2011.

Słowo Boże na poligonie, Archidiecezjalne Dni Katechetyczne, Kraków 29-31.08.2011.

 

Architektura nieba, Politechnika Krakowska, 16.06.2011.

Kapłani a wstrzemięźliwość seksualna w ST, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski „Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa”, Kraków, UPJPII, 2.06.2011.

Wychowanie w Biblii, Panel dyskusyjny „Jak formować? Droga ku wspólnocie?” Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Kraków, 6.04.2011.


 2010

Aksjologiczne odczytanie Dekalogu, Duszpasterskie Wykłady Akademickie „Biblia a Moralność”, Lublin, KUL, 28.08.2010.

 

Koinonia w 1 Liście św. Jana, Międzywydziałowe Sympozjum i Warsztaty: "Koinonia, Communio, Wspólnota", Kraków, UPJPII, 29.04.2010.

 

2009

Biblijne horyzonty prawdy o nieśmiertelności, XXXII Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku, Płock, 12.11.2009. 

 

2008

Miłosierdzie w Starym Testamencie, III Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia, Kraków 2.10.2008.

 

Poniżej wersje robocze referatów wygłoszonych głównie na sympozjach i konferencjach naukowych