Bóg, który nienawidzi

"Czyż Ezaw nie był bratem Jakuba? - wyrocznia Pana - a Ja jednak umiłowałem Jakuba.  Ezawa zaś miałem w nienawiści" (Mal 1,2-3)