Menu Zamknij

Dlaczego jestem zmęczony?

II Tydzień Adwentu - Środa

Dlaczego jestem zmęczony?
Nie spałem dobrze? Pracowałem za wiele? Zjadłem coś nie tak? A może jestem chory? Albo nawet stary?
Dlaczego jestem zmęczony?
Prorok Izajasz mówi: „Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy (Iz 40,30)”.
A więc to jest naturalne, że się nużę i chwieję? Tak! To jest naturalne! 
Ale „naturalne” nie jest ostatnim słowem Biblii…
Ten sam prorok mówi: „Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. (Iz 40,31).
Dokąd tak biegną? Dokąd tak idą?
Do tego, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” (Mt 11,28)

Opublikowano w 1/1/1