Menu Zamknij

Czy Maryja jest Waszą Królową?

NMP Królowej Polski

Kraków-Ruczaj, 3.05.2000

To był kwiecień. Rok Pański 966.
Książę Mieszko I wbił na zawsze krzyż chrześcijaństwa w nasze Polskie serce.
Obok krzyża Jezusowego stanęła Maryja.
Jezus patrząc na polską ziemię, którą umiłował, rzekł do Matki:
Niewiasto, oto dziecko Twoje!
Polsko, oto Matka Twoja!
I od tej godziny wziął ją naród do siebie.

Drodzy – dziś mogę powiedzieć – rodacy, synowie i córki naszej, Polskiej ziemi!
Otwórzmy oczy. Bo dziś tysiąc lat historii naszego narodu wciska się w każdy zakamarek ruczajowskiej kaplicy i pyta nas:
Czy Maryja jest jeszcze waszą Matką?
Czy Maryja jest jeszcze waszą Królową?

Staje przed nami rycerstwo polskie i pyta:
Polacy! Nie pamiętacie 15 lipca 1410 roku jak na polach Grunwaldu wołaliśmy o wolność naszego narodu:
„Bogurodzica, Dziewica Bogiem sławiena Maryja.
U Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena Maryja.
Zyszczy nam, spuści nam. Kyrie eleison”?
Maryja była naszą Królową!

Staje przed nami król Jan Kazimierz i pyta:
Nie pamiętacie 1 kwietnia 1656 roku jak we lwowskiej katedrze w czas szwedzkiego potopu, widząc siłę Jasnej Góry obrony wołałem: „Wielka Boga-Człowieka Matko, Dziewico Najświętsza. Ciebie dziś za patronkę moją i za Królową państw moich obieram”? Wtedy to oddałem Polskę pod rządy Maryi. Wtedy to po raz pierwszy zawołaliśmy Królowo Polski, módl się za nami.
Maryja była moją Królową!

Staje przed nami hetman Stefan Czarniecki i pyta:
Czy wiecie, że przed każdą bitwą odmawiałem Zdrowaś Maryjo?
Maryja była moją Królową!

Staje przed nami I Konstytucja i pyta:
Nie pamiętacie 3 maja 1791 roku i Sejmu Czteroletniego jak udało się wreszcie wypełnić choć część ślubów Jana Kazimierza? Dlatego na ten dzień biskupi uprosili u papieża w 1920 roku święto Królowej Polski!
Maryja była moją Królową!

Stają przed nami setki miast polskich z pytaniem:
Czy wiecie, że mieszczanie zdobili swoje kamienice wizerunkami Maryi? Zobacz kamienicę Wenzla na krakowskim rynku. Zobacz na szczycie kamienicy Starego Miasta Warszawy figurkę Maryi. Przypomnij napis z Bramy Krakowskiej polskiego Lwowa: „Pod jej opieką bezpieczny”.
Maryja była naszą Królową!

Staje przed nami św. Jacek i pyta:
Nie pamiętacie jak wynosząc z Kijowa Najśw. Sakrament przed Tatarami usłyszałem głos z figury: „Jacku, zabierasz Syna a zostawiasz Matkę?” Nie mogłem jej zostawić!
Maryja była moją Królową!

Staje przed nami ponad 3400 kościołów i kaplic polskich i pyta:
Nie widzieliście katedry Mariackiej w Gdańsku?
Nie byliście w Sandomierzu?
Nie podziwialiście Bazyliki Mariackiej w Krakowie?
Nie modliliście się w maryjnej świątyni Nowej Huty?
Powstaliśmy, bo Maryja była naszą Królową!

Staje przed nami muzyka polska i pyta:
Czy słyszałeś „Magnificat” Mikołaja z Radomia?
Czy podziwiałeś „Cztery litanie ostrobramskie” Moniuszki?
Czy zachwycałeś się „Stabat Mater” Szymanowskiego?
A „Godzinki” śpiewałeś? A niezliczone sekwencje, hymny i pieśni: „Jak szczęśliwa Polska cała”, „Z dawna polski tyś Królową”, „Maryjo, Królowo Polski”?
Maryja była naszą Królową!

Stają przed nami narodowi wieszcze.
Mickiewicz woła:
„Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem”.
Maryja była moją Królową!

Słowacki woła:
„Nigdy z królami nie będziem w aliansach,
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
Bo u Chrystusa my na ordynansach – Słudzy Maryi.”
Maryja była moją Królową!

Krasiński woła:
„Królowo Polski, Królowo aniołów,
Ty coś na świecie przebolała tyle,
Gdy Syn Twój zstąpił do ziemskich padołów.
Skróć umęczonej Polsce Twej mąk chwile!”
Maryja była moją Królową!

Norwid woła:
„Maryjo, Pani aniołów u Ciebie
O Twej korony prosim zmartwychwstanie –
A niech się wola Syna Twego stanie
Na ziemi naszej tak jako jest w niebie.”
Maryja była moją Królową!

Konopnicka woła:
„Nigdym ja ciebie, Ludu, nie rzuciła,
Nigdym ci mego nie odjęła lica.
Jam po dawnemu moc Twoja i siła.
Bogarodzica!”
Maryja była moją Królową!

Staje przed nami Józef Piłsudski i pyta:
Czy wiecie, że nad swoim łóżkiem miałem wizerunek MB Ostrobramskiej a do mej trumny włożono jej sygnet? Czy wiecie, że kiedy szedłem w 1919 na odsiecz Wilna mówiłem: „Idziemy na odsiecz MB Ostrobramskiej. To nie fraszki. Na intencję naszego powodzenia postanowiłem nie palić 3 dni”?
Maryja była moją Królową!

Staje przed nami świat cały i pyta:
Polacy! Nie pamiętacie polskiej kaplicy MB Częstochowskiej w Bazylice św. Piotra w Rzymie, kościoła MB Zwycięskiej w Paryżu, Amerykańskiej Częstochowy? Polskiej stacji w Jerozolimie „Spotkanie z Matką?” Nie pamiętacie polskich kaplic MB w Padwie, Loretto, Lourdes, na Cejlonie czy Madagaskarze?
Wołają pomniki Polonii na świecie:
Maryja była naszą Królową!

Staje wreszcie przed nami prosty lud tysiącletniej Polski i pyta:
Czy nie widzicie w naszych domach obrazów Maryi?
Czy nie zachwycacie się tysiącami maryjnych kapliczek na rozstajnych drogach?
Czy zapomnieliście wkładać do ręki zmarłego maryjny różaniec?
Czy zerwaliście ze szyi wizerunek Matki?

Staje św. Kazimierz Królewicz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, św. Stanisław Kostka, św. Maksymilian Maria Kolbe, Kard. Hlond z zawołaniem „Zwycięstwo jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję!”, Kard. Stefan Wyszyński, Jan Paweł II z wezwaniem „Totus Tuus” i wołają:
Polacy! Maryja była zawsze naszą Królową!

Drodzy Parafianie!
Trzeciego maja roku 2000 wciska się w każdy zakamarek ruczajowskiej kaplicy tysiącletnia historia naszego narodu i pyta:
Czy Maryja jest Waszą Królową?
Czy Maryja jest Twoją Królową?

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo.
Żebyśmy zostali Polakami – przemów słowo, Maryjo!
Amen!

Opublikowano w Świąteczne