Menu Zamknij

Czy możecie nam pomóc?

Wszystkich Świętych

Kolegiata św. Anny, 1.11.2012

 

Siedmiokrotny dialog na Uroczystość Wszystkich Świętych

 

Kiedy jeszcze żyli, mieliśmy pretensje o to, że czegoś nie robią dla nas. Albo i żal, że to co robią, wcale nam szczęścia nie daje. Dziś, to oni, jak nieme groby mówią wymownym pytaniem:
– Czy możecie nam pomóc?

 1.
– Ale jak Wam możemy pomóc?
– Możecie pomóc traktując nasze ciała z szacunkiem i miłością [1]. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia. Troska o groby, kwiaty, wieńce i znicze. To takie pomocne. Bo to miłość zakrywa wiele grzechów… Czy możecie nam pomóc?

2.
– Ale jak Wam możemy pomóc?
– Możecie nam pomóc poprzez przekazanie naszych narządów po śmierci [2]. Nie zawsze potrafiliśmy być darem za życia. Chcielibyśmy, o ile to możliwe, żebyście nam nie przeszkadzali być darem dla innych po śmierci… Czy możecie nam pomóc?

3.
– Ale jak Wam możemy pomóc?
– Możecie nam pomóc poprzez modlitwę. Już ponad 2000 lat temu zapisała Biblia „świętą i zbawienną jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni” [3] A Jan Złotousty tłumaczył: „Nieśmy zmarłym pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy” [4]. Wasza modlitwa za nas nie tylko może nam pomóc, ale także sprawia, że nasze wstawiennictwo jest skuteczniejsze za wami [5]. Wieczne odpoczywanieDobry Jezu a nasz Panie, wypominki i różańcowe Ave Maria. Tysiące sposobów okazania Bogu waszej do nas miłości… Czy możecie nam pomóc?

4.
– Ale jak Wam możemy pomóc?
– Możecie nam pomóc poprzez ofiarę Mszy świętej. Biblijny Juda Machabeusz „sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu” [6]. Św. Monika prosiła swych synów: „To nieważne, gdzie złożycie moje ciało. Nie martwcie się o to! Tylko o jedno was proszę, żebyście – gdziekolwiek będziecie – wspominali mnie przed ołtarzem Pańskim” [7]. A Cyryl z Jeruzalem tłumaczył „Wierzymy, że wielką korzyść odniosą dusze, za które modlimy się, podczas gdy na ołtarzu jest obecna święta i wzniosła ofiara… Przedstawiając Bogu nasze błagania za tych, którzy już zasnęli, nawet jeśli byli grzesznikami… przedstawiamy Chrystusa ofiarowanego za nasze grzechy; dzięki Niemu Bóg, przyjaciel ludzi, okazuje się łaskawy dla nich i dla nas” [8]. Eucharystia jest zbawieniem nie tylko dla Was. Możecie przyjść na Eucharystię w naszej intencji. Możecie przyjąć Komunię za nas. Możecie nawet zamówić Mszę świętą… Czy możecie nam pomóc?

5.
– Ale jak Wam możemy pomóc?
– Możecie nam pomóc uzyskując za nas odpusty [9]. Trzeba pójść do spowiedzi albo być w stanie łaski uświęcającej, odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jeszcze dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. I jeszcze jedno: albo nawiedzić pobożnie kościół dziś lub jutro, albo pójść na cmentarz chociaż raz między 1 a 8 listopada, albo i odmówić cząstkę różańca lub czytać Pismo św. przez co najmniej pół godziny. Jest tyle sposób na uzyskanie dla nas odpustu, byśmy zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyliśmy swoimi grzechami. Codziennie możecie nam pomóc cząstkowo lub zupełnie. Codziennie możecie jedną duszę przybliżyć do jej chwalebnej kanonizacji. Codziennie możecie sprawiać, że za rok będzie więcej Wszystkich Świętych… Czy możecie nam pomóc?

6.
– Ale jak Wam możemy pomóc?
– Możecie nam pomóc poprzez jałmużnę [10]. Biblijny Tobiasz wiedział co mówi, kiedy tłumaczył synowi:
Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem [11]. Ofiarujcie za nas waszą ofiarę. Wasze oczyszczenie niech będzie naszym. Dając biednym zobaczcie w ich oczach wieczność i nas czekających na Waszą miłość… Czy możecie nam pomóc?

7.
– Ale jak Wam możemy pomóc?
– Możecie nam pomóc poprzez dzieła pokutne. Nawet o takim lekarstwie mówi przecież Kościół [12]. Dzieła pokutne w naszej intencji. Przeżyjcie godzinę bez rozproszeń, pół dnia bez komórki, dzień bez telewizji, dwa bez Internetu, trzy dni nie mówiąc źle o Polsce, bo to wasz dom, a nie hotel. Jesteście geniuszami w poszukiwaniu przyjemności życia. Bądźcie czasem tak konsekwentni w pokucie, która nas przybliża do przyjemności wiecznych… Czy możecie nam pomóc?

 

Za chwilę powiemy: „Wierzę w świętych obcowanie, wierzę w ciała zmartwychwstanie, wierzę w życie wieczne”. Zanim jednak wypowiemy je świadomie i dobrowolnie posłuchajmy jeszcze przez chwilę tego jednego z pytań, które płynie z tysięcy cmentarzy całego świata:

Czy możecie nam pomóc…?

 

 


[1] Por. KKK 2299.

[2] Por. KKK 2300.

[3] 2 Mch 12, 45.

[4] Jan Chryzostom, Homilie do Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, 41, 5 (PG 61, 594-595).

[5] Por. KKK 958

[6] Por. 2 Mch 12,45

[7] Św. Augustyn, Wyznania, IX, 11.27

[8] Cyryl Jerozolimski, Katechezy mistagogiczne, 5, 9,10 (PG 33, 1116 B-1117 A).

[9] Por. KKK 1479.

[10] Por. KKK 1032.

[11] Tob 12,9.

[12] Por. KKK 1032.

Opublikowano w Świąteczne