Menu Zamknij

Nowa Wspólnota u św. Anny – idea i logistyka

1. Pierwsze spotkanie nowej wspólnoty u św. Anny, zwanej „120”, miało miejsce 14 październiku 2016. 

 

2. Wspólnota składa się obecnie z ok. 340 osób podzielonych na dwie 170 osobowe grupy.

 

3. Wiek – zasadniczo dolną granicą jest pełnoletność, górnej nie ma.

Struktura wiekowa w 2016: od 21 do 62 roku życia. (5% przed 25 rokiem, 15% po 40 roku, 30% mężczyzn; ponad 30 małżeństw).

 

4. Spotkania całej wspólnoty odbywają się raz w miesiącu od września do czerwca – zasadniczo w drugi piątek miesiąca. 

 

5. Plan piątkowych spotkań jest następujący:

a) Grupa I:

17.00 – kawa/herbata/ciastko [przygotowane przez tych, którzy w danym miesiącu mają dyżur – przychodzą godzinę wcześniej i zostają by posprzątać]

17.30 – konferencja

18.00 – pytania

Grupa I + Grupa II

18.45 – Adoracja 

19.30 – Msza św.

b) Grupa II:

20.15 – kawa/herbata/ciastko [przygotowane przez tych, którzy w danym miesiącu mają dyżur – przychodzą pół godziny wcześniej i zostają by posprzątać]

20.45 – konferencja

21.15 – pytania

 

6. Spotkania w małych grupach – raz w miesiącu. Termin – do ustalenia w poszczególnych grupach. Ważne by spotkanie odbyło sie przed spotkaniem całej wspólnoty. Miejsce – w swoich domach lub gdzie indziej. Podział na grupy dowolny. Ludzie mogą się sami dobrać w grupy 6-8 osobowe, (ale także 4-5 czy 9-10) albo zostaną do grup przydzieleni. Grupy można zmieniać.

 

7. Wyjazd na weekendowe Dni Skupienia 2 razy do roku (sob/ndz)

 

8. Praca indywidualna – według zaleceń podawanych przez Księdza na spotkaniu wspólnym lub drogą mailową (sugestie zadań, lektury, itp.).

 

9. Poszczególne treści:

a) Przygotowanie do Mszy św. – trzyminutowe objaśnienie jednej części Mszy św., tak by przez kilka lat omówić wszystkie jej elementy.

b) Msza św. – troska o dobrą liturgię: asysta, śpiew chóru.

c) Kazanie na Mszy św. – do Liturgii Słowa z danego dnia. Słuchamy tego, co cały Kościół.

d) Uwielbienie – adoracja Najśw. Sakramentu (zasadniczo śpiew + cisza).

e) Konferencja – na temat tego fragmentu katechizmu, który był zadany na dany miesiąc. Wybór katechizmu jako przewodnika formacji motywowany jest tym, że daje gwarancję, że w ciągu 7-8 lat systematycznie zostaną omówione wszystkie zasadnicze elementy naszej wiary. Katechizm jednak będzie punktem wyjścia. Bardziej będziemy koncentrować się na zagadnieniach poruszanych przez KKK niż tylko na jego treści.

f) Pytania – do konferencji, przeczytanego fragmentu KKK oraz wynikające ze spotkań w małych grupach.

g) Małe grupy – rozmowa dotyczyć będzie tego fragmentu Katechizmu, który należy przeczytać w danym miesiącu. Zakres omawianego materiału oraz pytania pomocnicze będą podawane na spotkaniu wspólnym. 

10. Zasadnicze cechy/cele wspólnoty:

a) Staranne uczestnictwo w Liturgii eucharystycznej.

b) Wspólna adoracja Żyjącego Pana.

c) Formacja nastawiona na pogłębianie najważniejszych i w miarę wszystkich elementów wiary, z uwzględnieniem elementu apologetycznego – nauczenia umiejętnego rozmawiania o wierze i argumentowania wiary.

d) Integracja uczestników – ciastko/herbatka; wyjazdy weekendowe; grupa na FB dzieląca się pomysłami i propozycjami niegrzesznymi a wszelakiego rodzaju.

e) W dalszej perspektywie wzajemna pomoc członków wspólnoty i otwarcie na działalność na zewnątrz wspólnoty.

f) Katolickość – czyli nie wymaganie niczego więcej niż wymaga Ewangelia i Kościół Katolicki (np. abstynencja, dziesięcina, itp.)

g) Wolność – każdy punkt będzie nieobowiązkowy a stopień zaangażowania będzie podejmował każdy sam w zależności od osobistych możliwości.

 

Generalnie chciałbym zaproponować wzrastanie w wierze poprzez tworzenie wspólnoty, w której nie będziemy anonimową cząstką Kościoła. Duch, wizja Kościoła i człowieka, będą zasadniczo takie, jakie ma ks. Wojciech Węgrzyniak. Stąd akcent będzie położony na miłość, myślenie, prawdę i wolność – na Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. 

 

Proszę o modlitwę, byśmy we wszystkim byli otwarci na Ducha Świętego.

Niech nam Bóg błogosławi! 

+ 

Opublikowano w Wspólnota 120