Menu Zamknij

Nowa Wspólnota u św. Anny – idea i logistyka

1. Pierwsze spotkanie nowej wspólnoty u św. Anny, zwanej „120”, miało miejsce 14 październiku 2016.

2. Wspólnota składa się obecnie z ok. 350 osób podzielonych na dwie 175 osobowe grupy.

3. Wiek – zasadniczo dolną granicą jest pełnoletność, górnej nie ma.
Struktura wiekowa w 2016: od 21 do 62 roku życia. (5% przed 25 rokiem, 15% po 40 roku, 30% mężczyzn; ponad 30 małżeństw).

4. Spotkania całej wspólnoty odbywają się raz w miesiącu od września do czerwca – zasadniczo w drugi piątek miesiąca. 

5. Plan piątkowych spotkań jest następujący:
a) Grupa I:
17.00 – kawa/herbata/ciastko [przygotowane przez tych, którzy w danym miesiącu mają dyżur – przychodzą godzinę wcześniej i zostają by posprzątać]
17.30 – konferencja
18.00 – pytania
Grupa I + Grupa II
18.45 – Adoracja 
19.30 – Msza św.
b) Grupa II:
20.15 – kawa/herbata/ciastko [przygotowane przez tych, którzy w danym miesiącu mają dyżur – przychodzą pół godziny wcześniej i zostają by posprzątać]
20.45 – konferencja
21.15 – pytania

6. Spotkania w małych grupach – raz w miesiącu. Termin – do ustalenia w poszczególnych grupach. Ważne by spotkanie odbyło sie przed spotkaniem całej wspólnoty. Miejsce – w swoich domach lub gdzie indziej. Podział na grupy dowolny. Ludzie mogą się sami dobrać w grupy 6-8 osobowe, (ale także 4-5 czy 9-10) albo zostaną do grup przydzieleni. Grupy można zmieniać.

7. Wyjazd na weekendowe Dni Skupienia 2 razy do roku (sob/ndz)

8. Praca indywidualna – według zaleceń podawanych przez Księdza na spotkaniu wspólnym lub drogą mailową (sugestie zadań, lektury, itp.).

9. Poszczególne treści:
a) Msza św. – troska o dobrą liturgię: asysta, śpiew chóru.
b) Kazanie na Mszy św. – do Liturgii Słowa z danego dnia. Słuchamy tego, co cały Kościół.
c) Uwielbienie – adoracja Najśw. Sakramentu (zasadniczo śpiew + cisza).
d) Konferencja
(2016-2023) – na temat tego fragmentu katechizmu, który był zadany na dany miesiąc. Wybór katechizmu jako przewodnika formacji motywowany jest tym, że daje gwarancję, że w ciągu t lat systematycznie zostaną omówione wszystkie zasadnicze elementy naszej wiary. Katechizm jednak będzie punktem wyjścia. Bardziej będziemy koncentrować się na zagadnieniach poruszanych przez KKK niż tylko na jego treści.
(2023-2030) – w oparciu o fragment Biblii, który należało przeczytać w danym miesiącu 
e) Pytania
(2016-2023) – do konferencji, przeczytanego fragmentu KKK oraz wynikające ze spotkań w małych grupach.
(2023-2030) – do przeczytanego fragmentu Biblii lub podanych zagadnień
f) Małe grupy
(2016-2023) – rozmowa dotyczy tego fragmentu Katechizmu, który należy przeczytać w danym miesiącu. Zakres omawianego materiału oraz pytania pomocnicze będą podawane na spotkaniu wspólnym. 
(2023-2030) – rozmowa dotyczy fragmentu Biblii, który należy przeczytać w danym miesiącu oraz wybranych zagadnień podanych na poprzedzającym spotkaniu

10. Grupki tematyczne
We wspólnocie można ponadto angażować się według osobistych zainteresowań.
Działają takie grupki jak: muzyczna (chór), rowerowa, górska, modlitewna, Matki Bożej, wydarzeń kulturalnych.

11. Zasadnicze cechy/cele wspólnoty:
a) Staranne uczestnictwo w Liturgii eucharystycznej.
b) Wspólna adoracja Żyjącego Pana.
c) Formacja nastawiona na pogłębianie najważniejszych i w miarę wszystkich elementów wiary, z uwzględnieniem elementu apologetycznego – nauczenia umiejętnego rozmawiania o wierze i argumentowania wiary.
d) Integracja uczestników – ciastko/herbatka; wyjazdy weekendowe; grupa na FB dzieląca się pomysłami i propozycjami niegrzesznymi a wszelakiego rodzaju.
e) W dalszej perspektywie wzajemna pomoc członków wspólnoty i otwarcie na działalność na zewnątrz wspólnoty.
f) Katolickość – czyli nie wymaganie niczego więcej niż wymaga Ewangelia i Kościół Katolicki (np. abstynencja, dziesięcina, itp.)
g) Wolność – każdy punkt będzie nieobowiązkowy a stopień zaangażowania będzie podejmował każdy sam w zależności od osobistych możliwości.

Generalnie chciałbym zaproponować wzrastanie w wierze poprzez tworzenie wspólnoty, w której nie będziemy anonimową cząstką Kościoła. Duch, wizja Kościoła i człowieka, będą zasadniczo takie, jakie ma ks. Wojciech Węgrzyniak. Stąd akcent będzie położony na miłość, myślenie, prawdę i wolność – na Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. 

Proszę o modlitwę, byśmy we wszystkim byli otwarci na Ducha Świętego.
Niech nam Bóg błogosławi!  + 

Opublikowano w Wspólnota 120